fot. cathopic

Komentarz do Ewangelii, 8 lipca 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał” (Mk 6, 4-6).

To trochę o nas. Być może już tak przyzwyczailiśmy się do Jezusa, że nie może nas niczym zaskoczyć. Msza św. stała się rodzajem widowiska, a nie realnym przyjściem Zbawiciela. Czasem potrzebujemy otrząsnąć się, uwierzyć, że On może przyjść i nas zaskoczyć Swoją kreatywnością.

Zobacz także
Wasze komentarze