Przecieszyn, 28.05.2017. Ks. Tymoteusz Szyd³o (L) witany przez proboszcza ks. Jacka Przyby³ê (P) przed msz¹ prymicyjn¹ w rodzinnej parafii Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Przecieszynie (woj. ma³opolskie), 28 bm. Tymoteusz Szyd³o, syn premier Beaty Szyd³o, przyj¹³ 27 bm. œwiêcenia kap³añskie. (mr) PAP/Jacek Bednarczyk

Ks. Szydło odprawił Mszę prymicyjną na Jasnej Górze

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ks. Tymoteusz Szydło, neoprezbiter diecezji bielsko – żywieckiej, syn premier Polski sprawował w południe na Jasnej Górze Mszę św. prymicyjną. Wśród osób uczestniczących w Eucharystii byli jego rodzice – szefowa rządu, Beata Szydło z mężem Edwardem, Agata Kornhauser-Duda, żona prezydenta RP i Jarosław Kaczyński.

Ks. Szydło podkreślił swoją ogromną więź z Matką Bożą Częstochowską. „Sam pochodzę właśnie z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Jasna Góra jest duchowym sercem narodu, miejscem skąd nasz katolicyzm, nasza wiara bierze swoja siłę. Sam potrzebuję tego wzmocnienia, dlatego tu jestem” – powiedział.

Zapytany o powołanie ks. Szydło wyznał, ze zawsze chciał być księdzem. „Teraz staram się pracować jak każdy inny ksiądz” – dodał duchowny.

Ks. Tymoteusz Szydło wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Krakowie w 2011 r. Jest jednym z trzynastu neoprezbiterów z terenu diecezji-bielsko-żywieckiej, którzy 27 maja br. przyjęli sakrament kapłaństwa w bielskiej katedrze. Pochodzi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Przecieszynie.

Zawołaniem, jakie przyjął za swoją dewizę ks. Tymoteusz Szydło, są słowa z Listu św. Pawła do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1).

Ks. Szydło odprawił Mszę prymicyjną na Jasnej Górze
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze