KSM z wizytą u Polskich Misji Katolickich z południowych Niemiec

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Spotkanie reprezentantów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Polski z młodzieżą z Polskich Misji Katolickich z południowych Niemiec odbyło się w dniach 17-20 marca br. Jest to owoc Kongresu Młodzieży Polonijnej z całego świata, który miał miejsce w lipcu 2016 r. w Warszawie i poprzedzał centralne obchody Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Organizatorem Kongresu była Konferencja Episkopatu Polski wraz z KSM-em, Wspólnotą Polską oraz Pomocą Kościołowi na Wschodzie.

Młodzi z Misji Katolickiej w Würzburgu wraz z ich duszpasterzem księdzem Jerzym Sobotą dostrzegając potrzebę dzielenia się wzajemnym świadectwem i budowania sieci współpracy w obszarze duszpasterstwa młodzieży w Niemczech i na świecie, podjęli się organizacji spotkania środowisk młodzieżowych z południowych Niemiec wraz z delegatami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Polski.

– Kongres był pięknym wydarzeniem, przeżytym przez nas wszystkich bardzo głęboko. Wówczas obserwowałem również organizację tego spotkania. Byłem pod wrażeniem zaangażowania ludzi świeckich, przynależących do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Dostrzegłem, że przez te lata mojej nieobecności w Polsce, KSM wspaniale się rozwinęło jako organizacja. Stąd zrodziła się myśl i pragnienie, aby to co stało się naszym udziałem, przeszczepić na tereny, na których od lat pracuję – mówił ks. Jerzy Sobota, proboszcz parafii w Würzburgu.

Podczas spotkania młodzi poznali strukturę i działalność KSM, dzielili się wzajemnie pomysłami i doświadczeniem swojego zaangażowania w Kościele oraz obradowali na temat kolejnych projektów i wzajemnej współpracy. Perspektywy rozwoju przepracowali na warsztacie metodą „widzieć, ocenić, działać”. Ponadto rozmawiano na temat możliwości pozyskiwania funduszy na działanie grup młodzieżowych oraz organizacji imprez bezalkoholowych. Nie zabrakło codziennych Eucharystii i wieczornego czuwania przed Najświętszym Sakramentem.

– Zgromadzona młodzież zdecydowanie podkreśliła swoją gotowość do budowania struktur KSM w Niemczech. Stowarzyszenie ogólnopolskie staje się międzynarodowym. Jestem pod wrażeniem potencjału jaki jest w młodych i głęboko wierzę, że współpraca polsko-niemiecka będzie się dynamicznie rozwijała – podsumowała Ilona Trojnar, przewodnicząca Prezydium Krajowej Rady KSM.

– Mam nadzieję, że jest to początek do ugruntowania wzajemnej współpracy, aby młodzież miała swoje miejsce przy Polskich Misjach Katolickich. Na Kongresie uświadomiliśmy sobie jak wiele jest młodych osób pochodzenia polskiego, które chcą aktywnie działać w duszpasterstwie młodzieżowym, stąd zaproszenie do Wießenhorn. Kolejny krok to spotkanie młodzieży również z innych krajów we wrześniu w Würzburgu – mówił Patryk Sikora z Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu.

Spotkanie odbyło się w Wießenhorn, w domu rekolekcyjnym Ojców Klaretynów. Uczestniczyło w nim 35 osób.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na spotkaniu reprezentowali: Ilona Trojnar – przewodnicząca Prezydium Krajowej Rady KSM, Krzysztof Kumięga – poprzedni przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM, Agnieszka Wojnarowicz – członek Zarządu KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i pracownik biura Prezydium KR KSM.

foto. facebook.com/Katlickie Stowarzyszenie Młodzieży

Zobacz także
Wasze komentarze