Warszawa, 09.10.2016. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz (P) podczas apelu modlitewnego miasta Warszawy w ramach centralnych obchodów 16. Dnia Papieskiego na skwerze Hoovera w Warszawie, 9 bm. W tym roku wydarzenie odbywa siê pod has³em „Jan Pawe³ II – b¹dŸcie œwiadkami mi³osierdzia”. Dzieñ Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze w niedzielê poprzedzaj¹c¹ rocznicê wyboru kard. Karola Wojty³y na papie¿a (16 paŸdziernika). (zuz) PAP/Radek Pietruszka ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. W niedzielê w Polsce – obchody XVI Dnia Papieskiego***

Migawki z XVI Dnia Papieskiego

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Msze święte, koncerty, festyny i kwesta na pomoc stypendystom Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tak w całym kraju obchodzony był XVI Dzień Papieski, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

Główne wydarzenia obchodzonego w niedzielę XVI Dnia Papieskiego odbyły się w Warszawie. Podczas Mszy świętej odprawianej w katedrze polowej Wojska Polskiego prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ks. Dariusz Kowalczyk zwrócił uwagę na papieskie nauczanie o miłosierdziu Bożym, jakie charakteryzowało trzy ostatnie pontyfikaty: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Po Mszy św. stypendyści przeszli ulicami Starego Miasta pod kościół sióstr wizytek na Krakowskim przedmieściu, gdzie powstało miasteczko rodzinne z licznymi atrakcjami dla dzieci. Zwieńczeniem tego dnia w Warszawie był Apel Modlitewny Miasta Warszawy na skwerze Hoovera. Stypendyści wspólnie z mieszkańcami stolicy modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Błogosławieństwa wszystkim udzieli kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji.

W krakowskim sanktuarium św. Jana Pawła II z okazji Dnia Papieskiego Mszy św. przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. – Jakże nie dziękować Bogu za Papieża Bożego Miłosierdzia, Papieża rodzin i Papieża młodych – mówił do przybyłych metropolita krakowski.

Z kolei Mszy św. w poznańskiej katedrze, w której uczestniczyli m.in. stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przewodniczył bp Damian Bryl. W homilii zauważył, że świadkiem miłosierdzia można być tylko wtedy, kiedy samemu się go doświadczy. – Wyobraźnia miłosierdzia to nie tylko skuteczna pomoc, ale sposób, w jaki się je podejmuje. Chodzi o to, by być blisko potrzebującego, nie poniżać, ale wspierać drugiego. Nie chodzi o wielkie czyny, ale o styl życia − mówił poznański biskup pomocniczy.

Przez cały dzień przed kościołami i na ulicach wielu miast wolontariusze zbierali datki na rzecz programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz dzielili się swoimi świadectwami. Zbiórce funduszy towarzyszył szereg inicjatyw, jak np. częstowanie papieskimi kremówkami, akcja oddawania krwi i rejestracji w banku szpiku czy pielgrzymki młodzieży inaugurujący nowy rok pracy formacyjnej.

Punktem kulminacyjnym Dnia Papieskiego był niedzielny koncert galowy realizowany i emitowany przez Telewizję Polską. Podczas widowiska znani artyści polskich scen wykonali najpiękniejsze przebije muzyki religijnej. Na scenie wystąpili m.in. Dorota Osińska, Olga Szomańska i Krzysztof Antkowiak.

Obchody Dnia Papieskiego poprzedziła sobotnia gala wręczenia nagród TOTUS 2016 honorująca osoby i instytucje, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania św. Jana Pawła II. W tym roku wyjątkową nagrodą dostało Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II, muzyk Jan Budziaszek, s. prof. Zofia Zdybicka, tygodnik „Idziemy” oraz wybitny poeta Ernest Bryll.

Obecnie Fundacja wspiera ponad 2,3 tys. młodych, zdolnych osób, pochodzących z niezamożnych rodzin. W ub. roku w ramach zbiórki publicznej oraz przykościelnej zebrano niemal 8 mln zł. Pozostałe 4 mln zł, które są niezbędne, by prowadzić program stypendialny na dotychczasowym poziomie, pochodzą od indywidualnych ofiarodawców.

Zobacz także
Wasze komentarze