For. pixabay

Filipiny: luteranie i zielonoświątkowcy w dialogu

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Rozpoczął się oficjalny pięcioletni dialog teologiczny między filipińskimi luteranami i zielonoświątkowcami. Jego celem jest dawanie wspólnego świadectwa wiary i osiągnięcie lepszego wzajemnego zrozumienia na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

O pierwszym spotkaniu komisji ds. dialogu, które odbyło się w Baguio na Filipinach w dniach 15–20 września poinformowała 6 października Światowa Federacja Luterańska (ŚFL). Sesja przebiegła pod hasłem „Posłani przez Ducha – tożsamość w Chrystusie”. Cyklowi spotkań towarzyszyć będzie temat tożsamości chrześcijańskiej nawiązujący do fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza o Duchu Świętym, „spoczywającym na mnie” i o „obwoływaniu roku łaski od Pana” (Łk 4, 18-19).

Komunikat ŚFL zawiadamia szczegółowo o przebiegu spotkania. Na początek swoje referaty wygłosili dr William J. Samuel z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Malezji i dr Jean-Daniel Plüss ze Szwajcarskiej Misji Zielonoświątkowej. Obrady odbywały się w formie sesji plenarnych w małych grupach. Ich prace ukierunkowały się na jak szukanie najlepszego zrozumienia i poznanie tego, co łączy i dzieli oba wyznania. Wszyscy uczestnicy wzięli też udział we wspólnych nabożeństwach i modlitwach w miejscowych kościołach, odwiedzili Luterańskie Seminarium Teologiczne i spotkali się z miejscowymi zwierzchnikami obu wyznań.

Wykładowczyni teologii systematycznej na Luterańskim Uniwersytecie Świętej Trójcy w Columbus i członkini komisji ds. dialogu z Kościołem katolickim dr Cheryl Peterson zwróciła uwagę, że choć ruch zielonoświątkowy istnieje dopiero od około stu lat, jest najszybciej rozwijającym się nurtem chrześcijaństwa. Podkreśliła, że potrzeba rozpoczęcia dialogu wynika ze stereotypów, jakie obie strony mają o sobie nawzajem oraz z obrazu, który tworzył się w świetle dawnych uprzedzeń i podejrzliwości historycznych. Można pokonać skupiając się na Chrystusie i „prosząc Boga, aby pomógł nam wzrastać bliżej siebie we wspólnym świadectwie o Chrystusie i w służeniu światu”.

Pastor Tham Wan Yee ze Zgromadzeń Boga w Malezji oraz kierownik Seminarium Teologicznego Azji i Pacyfiku, gdzie toczyły się rozmowy wskazuje z kolei, że „wyzwaniem jest to, że znajdujemy się na różnych etapach rozwoju historycznego naszych ruchów”. Luteranie i zielonoświątkowcy mogą się wzajemnie obdarzać i ubogacać poprzez swoją tradycję. To dlatego zainicjowanie dialogu już na tym etapie daje owoce,  „pomaga zbliżyć się do siebie jako przyjaciele i stworzyć wśród nas klimat zaufania” – dodał.

Ustalono już kolejne spotkania w ramach dialogu dwóch ruchów. We wrześniu 2017 r., odbędzie się ono w Wittenberdze (Niemcy) pod hasłem: Posłał mnie, abym niósł (Łk 4,18). W 2018 r. przyjdzie czas na Amerykę Łacińską, gdzie omawiany będzie temat: Głosić dobrą nowinę ubogim. Rok później również Afryka przyjmie uczestników dialogu, którzy obradować będą w świetle słów: Wolność, przejrzenie i swobodę. Ogłoszenie wspólnego dokumentu na temat tożsamości chrześcijańskiej przewidziano na rok 2020.

Dialog luterańsko-zielonoświątkowy  to część misji Światowej Federacji Luterańskiej. Obecnie wspólnota luterańska prowadzi jeden dialog trójstronny – z mennonitami i katolikami oraz trzy dwustronne – z anglikanami, prawosławnymi i katolikami.

Zobacz także
Wasze komentarze