Głoszą Jezusa Zmartwychwstałego w Tanzanii [WIDEO]

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W 2017 r. do miejscowości Butiama w Tanzanii wyjechała pierwsza grupa „galilejskich” misjonarzy, aby rozpocząć stałe zaangażowanie ewangelizacyjne Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA na kontynencie afrykańskim (www.galilea.pl). Oficjalne zaproszenie do podjęcia tej posługi nadeszło od Michaela Msonganzila, biskupa diecezji Musoma.  

Na naszym portalu promujemy „ludzi z misją”, chcę zatem zapytać, co jest misją Wspólnoty GALILEA? 

Galilejscy Misjonarze: Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA to katolicka, charyzmatyczna wspólnota, która za swój podstawowy cel stawia sobie ewangelizację, zgodnie z misją: „Naszym celem jest ewangelizacja. Czynimy to niosąc nadzieję w Jezusie tym, którzy Go nie znają, a następnie formując ich na uczniów Jezusa, aby się stali Jego świadkami”. 

Zrzeszając obecnie kilka tysięcy osób w kilku krajach europejskich, GALILEA podejmuje głoszenie Jezusa Zmartwychwstałego w środowiskach, w których żyją jej członkowie, w tym m.in. w Europie zachodniej (Holandia, Niemcy, Wielka Brytania), środkowej (Polska, Czechy) i południowo-wschodniej (Bułgaria i Ukraina).  

I w tym celu wyjeżdżacie także na misje. 

Nasza Wspólnota z natury jest misyjna. Misyjność wpisana jest w serce ewangelizatora, dlatego od wielu lat systematycznie wysyłamy ekipy ewangelizacyjne na tereny Bułgarii czy Ukrainy. Efektem tego zaangażowania misyjnego jest rozwój wspólnoty na tych terenach. Obecnie poza granicami Polski żyje prawie pół tysiąca członków Wspólnoty. 


Zatem misje w Afryce to kolejny krok. 

Odczytując Boże wezwanie, w tym roku posłaliśmy na Czarny Ląd pierwszych pięciu świeckich misjonarzy, aby podjęli wśród miejscowej ludności ewangelizację polegającą na głoszeniu kerygmatu (zbawienia w Jezusie) w bezpośrednich relacjach, jak też przy użyciu narzędzi pierwszej ewangelizacji wypracowanych przez Wspólnotę w ciągu 25 lat istnienia.

Dlaczego Afryka?  

W Afryce w ostatnich latach liczba chrześcijan po raz pierwszy istotnie przekroczyła liczbę wyznawców islamu. To niesamowity sukces ewangelizacyjny wielu pokoleń misjonarzy. My także, jako wspólnota ewangelizacyjna, czujemy się wezwani przez Pana, aby mieć swój udział w tej pasjonującej misji! 

A czym wolontariusze będą się zajmować w Tanzanii? 

Po pierwsze chcemy rozwijać w Afryce sieć Domów Zmartwychwstania, czyli małych ewangelizacyjnych grup biblijnych, które spotykają się co tydzień w prywatnych domach. Spotkania te mają na celu doświadczenie żywej wiary poprzez wspólną modlitwę uwielbienia, czytanie Biblii i braterskie relacje. Naszym podstawowym zadaniem jest formowanie lokalnych liderów do samodzielnego prowadzenia tych spotkań. 

Po drugie Wspólnota tworzy strukturę Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka, działającej w ramach międzynarodowej sieci SESA założonej przez Jose Prado Floresa. Naszym celem jest systematyczne prowadzenie w diecezji Musoma kursów ewangelizacyjnych, w tym kursu Nowe Życie (doświadczenie nowego życia w Duchu Świętym), kursu Emaus (odkrycie znaczenia Biblii w życiu) oraz ewangelizacyjnych kursów dla mężczyzn i kobiet. 

Jakie macie dalsze plany misyjne? 

Obecnie rozpoczynamy szkolenie kolejnej grupy misjonarzy, którzy wyjadą do Afryki w 2018 r. Ufamy, że gdzie Pan posyła, tam możemy się spodziewać dużych owoców działania Jego łaski. 

 Rozmawiała Justyna Nowicka

Więcej informacji: https://www.facebook.com/galileawtanzanii/ 

 

 

 

Zobacz także
Wasze komentarze