#GotowiNaMisję – Krok 6: wolontariat

6 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Łączy ich młodość ducha, zapał, miłość do Ewangelii i przede wszystkim chęć spotkania Boga w drugim człowieku na krańcach misyjnego świata. Wolontariaty, stowarzyszenia czy grupy misyjne działają od lat – również w strukturach Kościoła katolickiego w Polsce – i w większości powstały ze względu na niegasnący zapał młodych ludzi, którzy chcieli wstać ze swojej kanapy.

Być może ważnym momentem przygotowania do wyjazdu na misje będzie dla wolontariusza rozeznanie, w jakim charyzmacie chcę pracować i dokąd właściwie Pan Bóg chce mnie zaprowadzić? Może do jednego z tych, o których przeczytasz poniżej?

Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU

Idą z duchem św. Jana Bosko, który swoje serce i życie oddał za młodych. Jako młodzi – przede wszystkim duchem – wyjeżdżają do krajów Afryki czy Ameryki Południowej, by realizować Ewangelię w działaniu. Na misjach pracują jako wychowawcy, nauczyciele, budowniczy, lekarze, by zaspokoić najpilniejsze potrzeby najuboższych i często najmłodszych mieszkańców krajów misyjnych. Swoim doświadczeniem, pasją i świadectwem dzielą się również w Polsce prowadząc animacje w parafiach, warsztaty dla dzieci i młodzieży czy tworząc filmy o sytuacji prześladowanych chrześcijan.

Tu znajdziesz więcej informacji: swm.pl

Międzynarodowy Wolontariat DON BOSCO

Salezjański Ośrodek Misyjny jako miejsce wsparcia modlitewnego, logistycznego czy finansowego dla salezjańskich misjonarzy na całym świecie to było za mało. Młodzi świeccy potrzebowali czegoś, co da im możliwość realizowania słów Jana Pawła II: „Jesteście niezbędni nie przez to, co możecie uczynić dzięki waszym zdolnościom i sile fizycznej, ale przez to, co możecie uczynić dzięki wierze w Boga”. Młodzi ludzie, pracując w krajach misyjnych czy w Polsce, formują się w charyzmacie św. Jana Bosko, tworząc z misjonarzami i misjonarkami misyjną rodzinę salezjańską.

Tu znajdziesz więcej informacji: misjesalezjanie.pl/wolontariat/

Fot. pixabay

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti

Salvatti to organizacja katolicka, która wspiera ludzi utrudzonych wojną, klęskami, ubóstwem. Budują, leczą, edukują. Działalność opierają na współpracy gospodarczej, co wymaga nie tylko dobrej woli, ale realnych umiejętności, by nawiązać relacje z misjonarzami, dyplomatami i biznesmenami. Tworzą płaszczyznę współpracy, łącząc różne światy – a to nie jest łatwe. Prowadzą wydawnictwo oraz dom mediowy, odpowiadając na znaki czasu i potrzeby polskiego społeczeństwa i mieszkańców krajów misyjnych.

Tu znajdziesz więcej informacji: salvatti.pl

Wolontariat Misyjny Salvator

To liderzy regionów, duszpasterze, a przede wszystkim wspólnota ludzi – zapaleńców misyjnych. Młodzi ludzie, którzy stworzyli grupę działającą pod patronatem zgromadzenia salwatorianów, w sercu noszą słowa sługi Bożego o Franciszka Jordana, który mówił, że

„dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata, nie wolno ci spocząć”. Wolontariuszom salwatoriańskim nie brak zdolności, kreatywności, chęci pomocy i czasu. Wciąż rozwijają swoją wiarę, którą chcą się dzielić w różnych miejscach świata.

Tu znajdziesz więcej informacji: wms.sds.pl

Oblacki Wolontariat Misyjny NINIWA

Wolontariusze NINIWY mówią o sobie „pomocnicy w dziele misyjnym”. Pewnie dlatego, że ich wyjazdy są krótkie i mają na celu wspieranie misjonarzy w ich działalności ewangelizacyjnej. Wyjeżdżają głównie na Ukrainę, gdzie pomagają w posłudze duszpasterskiej, w domach dziecka czy świetlicach, organizują półkolonie, rekolekcje czy festiwale, wspierają budowy, odwiedzają osoby starsze. Grupa funkcjonuje w ramach Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieżowego NINIWA, a co za tym idzie, służy w myśl misyjnego powołania tego zgromadzenia, bo Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, wszędzie, gdzie się znajdą, głoszą Dobrą Nowinę.

Tu znajdziesz więcej informacji: wolontariatmisyjny.pl

fot. Krzysztof Koślik

Ruch Świeckich Misjonarzy Kombonianów

To nie przypadek, że zgromadzenie kombonianów, jak i powstały w 2010 r. Ruch Świeckich Misjonarzy Kombonianów współpracuje z Kościołami lokalnymi, z innymi zgromadzeniami zakonnymi, z organizacjami społecznymi i ludźmi świeckimi. Chcą budować razem, bo dzieło misyjne zależy od całego Kościoła. Swoją pracę kierują przede wszystkim na wzmacnianie i formację wspólnot lokalnych, poprzez świadectwo miłości bliźniego, odpowiedzialności za swoje obowiązki, podejmowanie trudu na rzecz najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych – tak jak rozpoczął to św. Daniel Comboni. Idea wolontariatu komboniańskiego osadzona jest w ich działalności na całym świecie. Dzięki temu budują wspólnotę, której członkowie biorą odpowiedzialność za siebie nawzajem poprzez modlitwę i wsparcie.

Tu znajdziesz więcej informacji: kombonianie.pl/swieccy-kombonianie

Redemptoris Missio

Działają po to, by profesjonalnie wesprzeć polskich misjonarzy w placówkach medycznych na całym świecie. Profesjonalnie – to znaczy siłą lekarzy specjalistów, pielęgniarek i studentów medycyny, którzy po prostu znają się na rzeczy. Prowadzą biuro ogłoszeń misyjnych, gdzie misjonarze mogą opublikować swoje zapotrzebowanie na specjalistów z konkretnych dziedzin – okulistów, laryngologów, chirurgów czy dentystów. Nie brakuje im powodów do pracy w wielu krajach Południa, ale i w Polsce wolontariusze wspierają promocję organizacji, prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży czy przygotowanie paczek z lekarstwami lub sprzętem medycznym.

Tu znajdziesz więcej informacji: www.medicus.ump.edu.pl

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie „SOLIDARNI”

Zapał misyjny Melchiora de Marion-Brésillac skierował jego serce w stronę Afryki, a to spowodowało powstanie zgromadzenia misyjnego pod nazwą Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Wydarzyło się to ponad 150 lat temu. Najważniejszym założeniem ich posługi jest głoszenie Dobrej Nowiny, formowanie duchowieństwa i poszukiwanie nowych przestrzeni ewangelizacji. Misjonarz „nigdy nie powinien się zasiedzieć w jednym miejscu, nigdy nie powinien nazywać jakiejś misji swoją”. Dzisiaj, prócz osób zakonnych, w krajach afrykańskich posługują misjonarze świeccy, którzy – oddani swojemu powołaniu i wierni przyrzeczeniom – pracują z najuboższymi mieszkańcami krajów misyjnych oraz dzielą się swoim doświadczeniem w Polsce podczas rekolekcji, warsztatów, spotkań, wystaw.

Tu znajdziesz więcej informacji: www.solidarni.sma.pl

Fidesco

Od rozpoczęcia działalności Fidesco minęło ponad 30 lat, a mieli w tym udział biskupi afrykańscy i Wspólnota Emmanuel. Dzisiaj działają nie tylko w Polsce, ale także we Francji, Austrii, Belgii, Niemczech, Holandii, Portugalii i Stanach Zjednoczonych. Jako katolicka organizacja pozarządowa ściśle współpracują z lokalnymi partnerami w krajach misyjnych, do których wolontariusze wysyłani są na dwuletnie projekty. Tam pracują w szkołach, domach dziecka, obozach dla uchodźców, ośrodkach zdrowia i nie tylko. Bycie wolontariuszem Fidesco to dawanie pierwszeństwa misji, a w rezultacie organizowanie swojego życia tak, aby być dyspozycyjnym dla najuboższych.

Tu znajdziesz więcej informacji: www.fidesco-international.org/pl

unsplash

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie

Zaczęło się – jak zwykle – od jednej osoby. Gosia chciała wyjechać do Afryki i długo nie czekając, zabrała się do przygotowań. Diecezjalna wspólnota Ruchu Światło-Życie wspierała, modliła się i kibicowała, by zainspirować się do założenia Diakonii Misyjnej Ruchu Światło-Życie, która dziś działa w dziewięciu polskich diecezjach. Chcą głosić Słowo poza granicami Polski, nie zawsze w Afryce czy Ameryce Południowej, poprzez rekolekcje, tworzenie wspólnot Ruchu Światło-Życie. Jako diakonia na miejscu wspierają modlitwą oraz zapleczem logistycznym, bo bez niego ani rusz!

Tu znajdziesz więcej informacji: oaza-diakoniamisyjna.blogspot.com

Akademickie Koło Misjologiczne

W jednym z budynków poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza znajduje się siedziba Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej (AKM). Historia mówi, że to pierwsze w historii akademickie koło misyjne w Polsce, działające jako organizacja naukowa na Wydziale Teologicznym. Prowadzone przez studentów i dla studentów z różnych kierunków i uczelni. Animują, popularyzują, organizują, wspierają, modlą się, wyjeżdżają w ramach tzw. doświadczeń misyjnych.

Tu znajdziesz więcej informacji: misja.info

Zobacz także
Wasze komentarze