Irlandia: biskupi bronią życia nienarodzonych dzieci

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W odpowiedzi na przygotowywaną ustawę, legalizującą aborcję, episkopat Irlandii zapowiada utworzenie Rady ds. Życia, która pomoże w niesieniu pomocy zarówno matkom, jak i nienarodzonym dzieciom. Biskupi opublikowali też „Kodeks standardów etycznych w opiece zdrowotnej”, który upomina się m.in. o możliwość korzystania przez personel medyczny z klauzuli sumienia.

Decyzję o powołaniu Rady ds. Życia, irlandzcy biskupi podjęli podczas letniej sesji plenarnej episkopatu, która odbyła się w Maynooth. W komunikacie podsumowującym obrady, hierarchowie piszą, że powołanie takiej rady jest koniecznością, wobec uchylenia tzw. „ósmej poprawki” do irlandzkiej konstytucji, która gwarantowała takie samo prawo do życia nienarodzonemu dziecku, jak i jego matce. „Dla nas, jako Kościoła żarliwie troszczącego się o dar życia i chcącego wspierać zarówno matkę, jak i jej nienarodzone dziecko, konieczne jest poszukiwanie nowych dróg, by odpowiedzieć na tę nową i niezwykle wymagającą rzeczywistość” – napisali hierarchowie. Zapowiedzieli, że Rada ds. Życia zostanie powołana do marca przyszłego roku. 

Biskupi wyrazili też wdzięczność wszystkim, którzy w niedawnym referendum opowiedzieli się za życiem. Przyznali, że przy okazji dyskusji toczącej się wokół zmiany prawa aborcyjnego, wysłuchali wielu poruszających historii matek, które z powodu ciąży znalazły się w trudnej sytuacji. „W następstwie referendum stało się jasne, że wszyscy musimy promować kulturę opiekuńczą, społeczeństwo wspierające, tak, aby kobieta, która znajdzie się w kryzysie podczas ciąży mogła znaleźć praktyczną pomoc i opiekę” – napisali. 

W komunikacie biskupi napisali też o swoich obawach, związanych z liberalizacją prawa aborcyjnego – m.in. o tym, że doprowadzi ono do zwiększenia liczby dokonywanych aborcji. Przypomnieli też, że każdy z lekarzy i pracowników medycznych musi mieć prawo działania w zgodzie ze swoim sumieniem i byłoby „wielką niesprawiedliwością” zmuszanie tych osób, nawet w sposób pośredni, do podejmowania działań raniących ich sumienia. W tym celu odesłali do opublikowanego przed kilkoma dniami „Kodeksu standardów etycznych w opiece zdrowotnej – dokumentu episkopatu Irlandii upominającego się m.in. o przestrzeganie klauzuli sumienia. 

Dokument ten wzbudził w mediach ożywioną dyskusję. Zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego przekonują m.in., że w oparciu o kodeks, Kościół będzie „wymuszał” na lekarzach zaniechanie wielu dostępnych dziś zabiegów, m.in z zakresu diagnostyki prenatalnej. Snują też przypuszczenia, że rząd Irlandii pozbawi podmioty kościelne, m.in. zgromadzenia zakonne, możliwości zarządzania państwowymi placówkami medycznymi.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze