Fot. EPA/KIM LUDBROOK

Materiały katechetyczne na 3 dzień Miesiąca Misyjnego

5 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Poniżej udostępniamy fragment publikacji Papieskich Dzieł Misyjnych „Wyrusz na misję już dzisiaj” na trzeci dzień Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. List z misji, Słowo oraz rozważania różańcowe mogą być świetnym materiałem katechetycznym dla księży lub katechetów.

List z misji

W Argentynie dzieci przystępują do I Komunii Świętej w wieku 11-12 lat, a do bierzmowania, gdy mają 14-15 lat. Jedną z możliwości trwania przy Panu Jezusie, jaką proponujemy im po takich wydarzeniach, jest Infancia Misionera (Dziecięctwo Misyjne), czyli Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. To wspaniałe Dzieło! Dzieci chętnie przychodzą na spotkania, gdzie oprócz katechez mają zajęcia praktyczne, na przykład chodzą do domu opieki dla osób starszych lub do szpitala. W ten sposób uczą się myśleć o innych ludziach i śpieszą im z pomocą. Są tu grupy misyjne dla dzieci i dla nastolatków. Starsze grupy uczestniczą w misyjnych wakacjach (u nas pełnia lata przypada na styczeń i luty). Mieszkają wtedy w szkołach, w których warunki są zupełnie inne niż w Polsce. Brak wody czy niemiłosiernie dokuczające komary to tylko niektóre z problemów. Ale dzieci mimo to chętnie tam jadą, bo pragną dzielić się wiarą. Poprzez zabawę chcą ewangelizować swoich rówieśników. Na ogół w takich wyjazdach uczestniczą dzieci z biedniejszych rodzin. Jedna z grup w naszej parafii nazywa się Crecer (wzrastanie). Tu dzieci, żeby zdobyć fundusze na misje, proponują swoje usługiwanie przy stole. Czasem przygotowują miejscowe potrawy i je sprzedają. Pewną część zarobionych pieniędzy przeznaczają na letni misyjny wyjazd, resztę na misje. Sierpień to ulubiony przez polskie dzieci miesiąc, bo są wtedy wakacje. Natomiast u nas jest to miesiąc ognisk misyjnych, podczas którego organizowane są między innymi wycieczki dla dzieci, które jeszcze nigdzie nie były poza swoją wioską. Z wielką niecierpliwością oczekują na taki wyjazd, bo mogą zobaczyć, jak wygląda miasto, zwiedzić katedrę i pójść do ogrodu zoologicznego.

Ks. Zbigniew Kozioł, Argentyna

>>> Sprawdź najnowsze informacje o Miesiącu Misyjnym

Słowo

W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papież Franciszek podzielił się z nami swoim misyjnym pragnieniem. Pisał: „Marzę o «opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy”. Jedną z konkretnych form realizacji tego papieskiego pragnienia jest działalność ognisk Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. To tam bowiem dokonuje się zasadnicza misyjna formacja najmłodszych. Dzieci poznają sytuację swoich rówieśników na innych kontynentach, modlą się za nich systematycznie, zbierają drobne ofiary – owoc dziecięcych wyrzeczeń – i uczą się, że są małymi misjonarzami. To właśnie tam rozwija się ich wrażliwość i naturalne pragnienie, aby pomagać rówieśnikom z terenów misyjnych oraz przyczyniać się do tego, aby także oni poznali i pokochali Chrystusa.

>>> #DychaZaMisje. Rozważania różańcowe na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Tajemnice światła
Św. Agnieszka miała 12 lat, gdy oddała życie za Chrystusa w czasie prześladowania chrześcijan w Rzymie. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dzieci, powierzone nam przez Boga, również mogły poznawać Chrystusa i miały szansę przekazywać Jego miłość innym.

1. Chrzest Pana Jezusa
„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?». Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe» (Mt 3, 13-15). Piotr Yu Tae-ch’ol był najmłodszy spośród 103 koreańskich męczenników, miał 13 lat. W lipcu 1839 r. sam oddał się w ręce władz. Pozostał w więzieniu aż do męczeńskiej śmierci. Św. Piotrze, męczenniku koreański, wstawiaj się za nami.

2. Cud w Kanie Galilejskiej
„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów” (J 2, 1-2). Maryja zaprasza nas, abyśmy zawsze byli czujni i w porę dostrzegali potrzeby naszych bliźnich. Św. Dominik Savio pisał w liście do przyjaciela: „Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki”. Miał 15 lat, kiedy odszedł na wieczną ucztę w niebie. Św. Dominiku, pomagaj nam być posłusznymi Jezusowi Chrystusowi.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
„Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli” (J 4, 36-38). Siedmioletni Paweł Lang-Fu i jego rodaczka jedenastoletnia Maria Zheng Xu znajdują się w gronie 120 męczenników chińskich, kanonizowanych w październiku 2000 r. Święci Męczennicy Chińscy, uproście nam dar męstwa w głoszeniu królestwa Bożego.

4. Przemienienie na górze Tabor
„W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe” (Łk 9, 28-29). Św. Franciszek i św. Hiacynta byli powiernikami Matki Bożej w Fatimie. Franciszkowi wystarczyło 11 lat życia, a Hiacyncie 10, aby zostać świętymi. Hiacynta, która otrzymała od Anioła i Matki Bożej polecenie modlitwy w intencji nawrócenia grzeszników i o pokój na świecie, modliła się także w intencji papieża. Św. Hiacynto, bądź dla nas przewodniczką na drodze wiary.

5. Ustanowienie Eucharystii
„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!». Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana»” (Łk 22, 19-20). Wzorem umiłowania Eucharystii jest bł. Imelda Lambertini, jedenastoletnia patronka dzieci pierwszokomunijnych, żyjąca w pierwszej połowie XIV wieku. „Powiedzcie, kochane siostry, jak to jest możliwe, Boga do swojego serca przyjąć, nie umierając przy tym z miłości do Niego?” – pisała w liście do sióstr, które przystępowały do Komunii Świętej. Bł. Imeldo, uproś nam łaskę umiłowania Eucharystii ponad wszystko.

Zobacz także
Wasze komentarze