fot. wikipedia

Niemcy: Zakończyły się rekolekcje Księży Polskiej Misji Katolickiej

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Od 16 do 19 września br. księża PMK w Niemczech tradycyjnie przeżywali swoje kapłańskie rekolekcje w ośrodku rekolekcyjnym w Würzburgu. Tegoroczne rekolekcje głosił bp Andrzej Czaja. Uczestniczyło w nich 83 kapłanów duszpasterstwa polskojęzycznego w Niemczech.

Na rekolekcje kapłańskie składały się nauki rekolekcyjne oraz część szkoleniowa poświęcona aktualnym problemom i wyzwaniom pastoralnym, z jakimi zmagają się kapłani polskojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech.

Tegoroczne nauki rekolekcyjne, które wygłosił biskup opolski Andrzej Czaja, koncentrowały się na doświadczaniu i przeżywaniu Kościoła w czasach apostolskich i aplikacji wskazań poczynionych poszczególnym wspólnotom przez apostołów do aktualnej sytuacji Kościoła. Rekolekcjonista zachęcił uczestników do spojrzenia na obecną sytuację Kościoła jako na znak czasu, który ma na celu oczyszczać go, uzdrawiać i prowadzić ku głębszej relacji z samym Bogiem. W oparciu o Słowo Boże zaproponował księżom sposób reagowania wobec aktualnej sytuacji i nakreślił drogi odnowy.

Przywołał także ostatni list papieża Franciszka, który papież skierował do kapłanów w sierpniu br. W jego świetle polecił spojrzeć na własną posługę kapłańską, wskazał przestrzenie tej posługi, na które kapłani powinni być szczególnie wrażliwi oraz na niebezpieczeństwa i trudności których nie można lekceważyć i przechodzić wobec nich obojętnie.

Na prośbę ks. rektora Stanisława Budyna, w części pastoralnej bp Czaja wygłosił wykład na temat pentekostalizacji chrześcijaństwa, tłumacząc na czym polega żywe zainteresowanie proponowanymi przez ten nurt formami duchowości. W swoim wykładzie biskup zwrócił także uwagę na zagrożenia i patologiczne formy duchowości, które mogą rozwijać się w niewłaściwie prowadzonych wspólnotach, powołujących się na tradycje wspólnot charyzmatycznych. Do najpoważniejszych zagrożeń należą: deformacja obrazu Boga, psychomanipulacja, synkretyzm religijny, antyintelektualizm, mesjanizm narodowy, które z kolei prowadzą do rozwoju niebezpiecznych form religijnych takich jak np. spowiedź furtkowa, uwalnianie od grzechów pokoleniowych itd. Wykład biskupa zakończył się intensywna dyskusją i wymianą spostrzeżeń.

Ponadto rektor omówił aktualne tematy misji, m.in. zbliżający się Dzień Papieski, przygotowanie do obchodów 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, 75-rocznicę wyzwolenia polskich kapłanów z KZ-Dachau, aplikacja internetowa „duszpolonia”, mająca ułatwić odszukanie odprawiania Mszy św. w języku polskim, czy zakładanie grup harcerskich w strukturach PMK w Niemczech itd.

Zobacz także
Wasze komentarze