Nowy biskup pomocniczy Pragi

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Papież Franciszek mianował, 51-letniego ks. Zdenka Wasserbauera biskupem pomocniczym archidiecezji praskiej, przydzielając jemu stolicę tytularną Butrinto. Dotychczas był on wikariusza generalnym stołecznej metropolii.

Ks. Zdenek Wasserbauer urodził się 15 czerwca 1966 r. w Novym Měście na Moravě (w diecezji Hradec Králové). Po maturze ukończył studia na Uniwersytecie Rolniczym w Pradze uzyskując w 1989 roku tytuł inżyniera. 

W latach 1989-1990 odbył zasadniczą służbę wojskową. Następnie podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze (1990-1991) oraz na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (1991-1996). 30 września 1996 roku przyjął święcenia kapłańskie i został włączony do duchowieństwa diecezji praskiej. 

W latach 1998-2003 studiował duchowość na rzymskim „Teresianum”, gdzie uzyskał doktorat z teologii duchowości. Pracował duszpastersko w diecezji praskiej, od 2015 roku był moderatorem kurii, a od 2016 także wikariuszem generalnym. W latach 2000-2010 był ojcem duchownym w seminarium praskim.

Zobacz także
Wasze komentarze