Sytuacja na Haiti nie ulega poprawie. Ludność dotknięta huraganem nie ma dostępu do wody, brakuje też jedzenia. Są przypadki osób z symptomami cholery.

Odbędzie Dzień Solidarności Polaków z Polonią haitańską

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na Haiti, w miejscowości Cazale, 18 czerwca odbędzie się pierwszy Dzień Solidarności Polaków z Polonią haitańską. Haitańczycy mający polskie korzenie, to głównie potomkowie polskich legionistów, którzy w latach 1802-1803 walczyli na San Domingo.

Celem wydarzenia oraz jego kolejnych edycji jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy o historii potomków Polaków osiadłych na Haiti po 1803 roku. Dzień ten również ma na celu bliższą współpracę w dziedzinie edukacji oraz możliwość ufundowania stypendiów dla najlepszych uczniów.

Najwięcej polonii na można spotkać tam w miejscowościach takich jak Cazale, Jacmel, Found Blanc. Po trzęsieniu ziemi jakie nawiedziło Haiti w 12  stycznia 2010 roku sytuacja mieszkańców stała się tragiczna, a po huraganie Matthew 4  października 2016 roku ten stan jeszcze bardziej się pogłębił. Warto w tym miejscu dodać, że Haiti jest najbiedniejszym państwem w Ameryce Południowej, a edukacją objętych jest zaledwie ok. 50% dzieci.

Do tej pory jedyną polską pomocą po kataklizmach, był udział polskich ratowników, jednostki Grom a także wykorzystanie samolotu Prezydenta RP do przewozu najpotrzebniejszych rzeczy dla osób poszkodowanych. Ważną sprawą była również pomoc przy budowie szkoły w miejscowości Jacmel oraz pomoc ambasady RP w Bogocie dla szkoły w Cazale.

Jednak oprócz tego typu działań czy podtrzymywania pamięci o wydarzeniach 1802-1803 nie odbyło się nic szczególnego wśród Haitańczyków mających polskie korzenie.

Dzień ten ma rozpocząć długofalową i nową relację pomiędzy Polakami a polonią znajdującą się na Haiti. W programie wydarzeń, organizatorzy przewidują m. in. odśpiewanie hymnu Haiti i Polski, warsztaty polskich tańców narodowych i pieśni czy wspólne oglądanie filmu o Polsce. Wszystko odbędzie się w kościele św. Michała w Cazale, na Haiti.

Po wszelkie szczegóły zgłosić się należy do Ryszarda Wysockiego, jednego z organizatorów akcji: [email protected]

Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA 

Zobacz także
Wasze komentarze