Św. Jan Paweł II: Pierwszy papież misjonarz

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Trzydzieści razy okrążył ziemię – w ciągu 27 lat przemierzył 1,27 miliona kilometrów. Był pierwszym papieżem, dla którego pielgrzymki stały się nieodłącznym elementem pontyfikatu. 

Jan Paweł II odwiedził 129 krajów podczas 104 pielgrzymek zagranicznych. W Afryce był 13 razy, w Ameryce Południowej 9 razy, a w Ameryce Środkowej odwiedził 17 krajów. W Azji papieża Polaka przyjęto w 23 państwach, a Oceania gościła go trzykrotnie.

Skąd u papieża Polaka taki misyjny zapał? Sam podkreślał: „Od samego początku mojego pontyfikatu zdecydowałem się podróżować aż po krańce ziemi, by dać wyraz tej trosce misyjnej, i właśnie bezpośredni kontakt z ludami, które nie znają Chrystusa, przekonał mnie bardziej, jak pilna jest ta działalność”.

Redemptoriss Missio

Papież swoje przywiązanie do misji ewangelizacyjnej Kościoła wyraził szczególnie poprzez opublikowaną 7 grudnia 1990 r. encyklikę „Redemptoris Missio”. Wyraża w niej przekonanie, że misja głoszenia Ewangelii nie jest bynajmniej zakończona. Ona tak naprawdę dopiero się rozpoczyna. Szczególne mocno Papież podkreślił rolę świadectwa życia chrześcijańskiego, jako głównego sposobu ogłaszania Dobrej Nowiny. Jan Paweł II dodał, że to Kościół ma stanowić dla świata jasne świadectwo służąc najuboższym i naśladując prostotę życia Chrystusa.

Papież Polak odniósł się także do wątpliwości wielu chrześcijan, którzy traktowali misje jako przeżytek i pozostałość epoki kolonialnej. Odpowiadając na te zarzuty, odwoływał się do słów św. Pawła, który w pierwszym Liście do Koryntian pisał: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor. 9, 16).

Miłość papieża do misji wyrażała się także w beatyfikowaniu i kanonizowaniu wielu misjonarzy, ale także wiernych z krajów misyjnych. Znamiennym przykładem jest na pewno św. Józefina Bakhita, która jako sudańska niewolnica trafiła do Włoch.

św. Józefina Bakhita

Jej życie było wypełnione zarówno cierpieniami fizycznymi (okaleczenia), jak i psychicznymi (wyszydzanie z powodu koloru skóry). W Europie Bakhita poznała wiarę katolicką i przyjęła sakramenty.  Jan Paweł II wydał dekret o heroiczności jej cnót już w dwa miesiące po inauguracji pontyfikatu, co było zapowiedzią jego szczególnej miłości do misji.

Wystarczy, byś był

Głównym celem papieskich pielgrzymek nie było tworzenie konkretnych dzieł, ale głoszenie Ewangelii i spotkanie z każdym człowiekiem, z jego problemami i realiami, w jakich żyje. Priorytetem było po prostu bycie z ludźmi i wśród ludzi. To właśnie sama obecność Ojca Świętego wzbudzała wielkie wzruszenie w ludziach, do których mówił, a dla wielu jego pełne miłości gesty stały się wspomnieniami na całe życie.

Misjonarz to często nie jest ten, który dokonuje wielkich dzieł, ale który potrafi być z tymi, których dał mu Bóg. Ta zwykła, codzienna obecność może zmienić wszystko.

 

 

Zobacz także
Wasze komentarze