Początek nowego roku w szkole dla misjonarzy

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na początku września rozpoczynają się zajęcia we wszystkich szkołach w Polsce. Kolejny rok nauki rozpoczyna się także w szkole dla misjonarzy, czyli Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

W tym roku przygotowania do wyjazdu na misje rozpoczynają 14 księży, 6 sióstr zakonnych i 3 osoby świeckie, czyli łącznie 23 osoby.

Centrum Formacji Misyjnej powstało w latach 70-tych XX wieku. Powstała taka potrzeba ponieważ wtedy nastąpiło nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie odrodzenie misyjne.  W tym okresie powstała Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, która koordynowała przygotowanie i posyłanie polskich misjonarzy do pracy w krajach misyjnych.

Centrum Formacji Misyjnej powstało, by pomóc w odpowiednim przygotowaniu przyszłych misjonarzy do pracy w krajach misyjnych. Przygotowanie to musi obejmować zarówno sferę duchową, jak i intelektualną. Misjonarz bowiem ma być świadkiem Chrystusa, ma Go nieść ludziom nie znającym Boga. Może tego dokonać jedynie wtedy, gdy sam jest napełniony Bogiem i gdy potrafi się porozumieć z ludźmi innej kultury i języka.

a) Formacja duchowa

Powołanie misyjne jest szczególną formą powołania. Człowiek obdarowany przez Boga tym powołaniem zobowiązany jest przede wszystkim do troski o swoją świętość. Dlatego właśnie w trakcie przygotowania do pracy misyjnej szczególny akcent jest położony na formację duchową kandydatów na misjonarzy. Codzienne wspólne modlitwy, odmawianie Liturgii Godzin, medytacja oraz sprawowane Msze święte mają rozpalić w przyszłym misjonarzu żar Bożej miłości. Niezwykłą wartość mają cotygodniowe adoracje Najświętszego Sakramentu poprzedzone konferencjami ascetycznymi ojca duchownego. Pomocą w kierownictwie duchowym służy również stale obecny ojciec duchowny. odbywają się także comiesięczne dni skupienia i rekolekcje, prowadzone przez doświadczonych misjonarzy.
Wzbogaceniem formacji duchowej są wizyty w zakładzie dla niewidomych w Laskach, posługa duszpasterska w areszcie śledczym w Białołęce, czy odwiedziny chorych w szpitalach.


b) Formacja intelektualna

Nauka języków jest prowadzona w trzech podstawowych językach używanych w krajach misyjnych. Są to: angielski, francuski i hiszpański. W razie potrzeby (o ile są kandydaci do tych krajów) prowadzone są kursy języków portugalskiego i rosyjskiego.
Kurs językowy jest bardzo intensywny – ok. 20 godzin tygodniowo. Po ukończeniu kursu absolwenci kontynuują naukę języka za granicą, na poziomie średnio zaawansowanym, w czasie od czterech do dwunastu miesięcy.

Raz w tygodniu przyszli misjonarz przez 6 godzin słuchają wykładów misjologicznych. Wiedzę teoretyczną ubogacają spotkania z misjonarzami odwiedzającymi Centrum.

Prowadzone są także wykłady z medycyny tropikalnej we współpracy z Kliniką chorób tropikalnych w Poznaniu. Wykłady prowadzone są przez doświadczonych lekarzy specjalistów, którzy wnoszą nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu medycyny tropikalnej, ale również pomagają misjonarzom w dobraniu odpowiednich szczepień i prowadzą „gabinet lekarski”.

Centrum Formacji Misyjnej zajmuje się także oceną zdolności kandydatów do wyjazdu na misje. Uwzględnia się wtedy trzy aspekty. Są nimi: powołanie misyjne, czyli wezwanie kierowane przez Ducha Świętego, do konkretnego człowieka, by wszedł na tę drogę posługi. Drugi element to czynnik kościelny i dotyczy on wezwania Kościoła, konkretnie biskupa lub przełożonych zakonnych, do określonej formy życia. I wreszcie weryfikuje się także czynnik ludzki. to znaczy gotowość i możliwość kandydata do podjęcia misyjnego sposobu życia, czyli przede wszystkim zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, kwalifikacje intelektualne, walory moralne, motywacja, odpowiednie cechy charakteru oraz usposobienie gwarantujące wierne wypełnienie obowiązków nałożonych przez Kościół.

Galeria (3 zdjęcia)
Początek nowego roku w szkole dla misjonarzy
5.4 (90%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze