Warszawa, 15.12.2016. Lekarka i misjonarka œwiecka pracuj¹ca w Oœrodku Rehabilitacji Trêdowatych Jeevodaya w Indiach i lauretka nagrody MSZ Pro Dignitate Humana Helena Pyz (C) podczas otwarcia 5. edycji konferencji Warszawski Dialog na rzecz Demokracji pod has³em „Od przesz³oœci do przysz³oœci: utrwalanie wartoœci demokracji”, 15 bm. w Warszawie. (ps/zuz) PAP/Pawe³ Supernak

Świecka misjonarka w ośrodku dla trędowatych w Indiach [WIDEO]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

To jest mój dom, moja wspólnota, to są ludzie, których kocham – mówi PAP lekarka i świecka misjonarka Helena Pyz działająca w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. Jak dodaje, dla swoich podopiecznych jest „kimś, kto przyjechał i oddał im swoje życie”. Fot. PAP/Paweł Supernak

Zobacz także
Wasze komentarze