fot. Papieskie Dzieła Misyjne

Szkoła Animatorów Misyjnych w tym roku tylko online

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z powodu pandemii tegoroczna edycja Szkoły Animatorów Misyjnych I stopnia zostanie przeprowadzona zdalnie i będzie trwać dwa dni, od 30 czerwca do 1 lipca. Od 23 lat jej organizatorem są Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce.

fot. cathopic

W programie będą warsztaty z social mediów, katechetyczno-liturgiczne oraz wykłady poświęcone działalności czterech Papieskich Dzieł Misyjnych: Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła, Papieskiej Unii Misyjnej oraz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Uczestnicy SAM-u zapoznają się także z różnymi formami misyjnej współpracy. Zaplanowano także świadectwa misjonarzy. (organizatorzy SAM)

Nie każdy ochrzczony wyjedzie jako misjonarz, ale to nie oznacza, że nie spoczywa na nim obowiązek głoszenia Ewangelii. Niezwykle ważna jest duchowa i materialna troska o misyjne dzieło Kościoła. Misjonarz może ochrzcić, może katechizować, ale sam nie wybuduje przychodni, szkoły czy kościoła. Do tego niezbędni są ci, którzy pozostają na tzw. zapleczu, którzy znając realia życia misyjnego, będą organizować pomoc materialną, będą wspierać misjonarza i ludzi, do których jest posłany swoją modlitwą i postem. Chcąc dać ludziom pewne pomysły i konkretne narzędzia działania jako Papieskie Działa Misyjne co roku organizujemy Szkołę Animatorów Misyjnych – mówi sekretarz PDRW ks. Maciej Będziński.

Misjonarz na Post, bp Artur Miziński, ks. Maciej Będziński i Michał Jóźwiak

Ks. Maciej Będziński, pierwszy od prawej, fot. flickr (EpiskopatNews)

Do uczestnictwa w Szkole Animatorów Misyjnych zaproszeni są zarówno duchowni, jak i świeccy, w tym zwłaszcza katecheci, animatorzy ruchów i wspólnot kościelnych, członkowie Stowarzyszenia Żywy Różaniec, małżonkowie i wolontariusze. Jak podkreślają organizatorzy – w szkoleniach mogą wziąć udział zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież szkół średnich. – Zależy nam, aby w każdym środowisku byli nasi współpracownicy, aby tam na miarę swoich charyzmatów i możliwości przybliżali ludziom kwestie związane z posługą Kościoła na terytoriach misyjnych – mówi ks. Będziński. Zajęcia rozpoczną się 30 czerwca mszą św. o godz. 9.00 w intencji misyjnego dzieła Kościoła, zaś zakończą każdego dnia o godz. 15.00 nabożeństwem misyjnym połączonym z koronką do Miłosierdzia Bożego.

fot. Facebook / Papieskie Dzieła Misyjne

Tegoroczna Szkoła Animatorów Misyjnych odbędzie się na fanpage’u Papieskich Dzieł Misyjnych. Można także dołączyć do wydarzenia na FB. Uczestnicy Szkoły Animatorów Misyjnych otrzymują zaświadczenie i dyplom jej ukończenia.

Papieskie Dzieła Misyjne to instytucja podlegająca papieżowi i wspierająca misjonarzy oraz ich podopiecznych. Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) i Papieska Unia Misyjna (PUM) powstały w XIX i w XX w. i mają za cel budzenie świadomości misyjnej wśród dorosłych, młodzieży, dzieci i duchowieństwa.

Zobacz także
Wasze komentarze