Gdañsk, 23.08.2019. Najwiêkszy na œwiecie kontenerowiec, p³ywaj¹cy pod panamsk¹ bander¹ MSC Gulsun, 23 bm. wp³ywa do terminalu DCT Gdañsk. W swoim pierwszym rejsie z Azji do Europy statek odwiedzi³ ju¿ m.in. Chiny, Malezjê oraz Hiszpaniê i Niemcy. Podczas postoju w Gdañsku na MSC Gulsun zostanie prze³adowane 11,000 kontenerów (18,000 TEU). To najwiêksza regularna wymiana kontenerów w Europie. (aw/kf) PAP/Adam War¿awa

MSC Gülsün w Polsce. Największy kontenerowiec świata wpłynął do Gdańska [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Największy na świecie kontenerowiec, pływający pod panamską banderą MSC Gülsün, 23 bm. cumuje w terminalu DCT Gdańsk. W swoim pierwszym rejsie z Azji do Europy statek odwiedził już m.in. Chiny, Malezję oraz Hiszpanię i Niemcy. Podczas postoju w Gdańsku na MSC Gulsun zostanie przeładowane 11,000 kontenerów (18,000 TEU). To największa regularna wymiana kontenerów w Europie. Foto. (aw/kf) PAP/Adam Warżawa

Wasze komentarze