£ódŸ, 10.08.2017. Skutki nawa³nicy, która nad ranem, 10 bm. przesz³a nad £odzi¹. Ponad 135 tys. gospodarstw pozbawionych jest pr¹du w £ódzkiem po przejœciu przez region nawa³nicy. Zalane s¹ ulice, powalone drzewa tarasuj¹ przejazd. (nlat) PAP/Grzegorz Micha³owski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. £ódzkie/ Ponad 135 tys. odbiorców bez pr¹du po przejœciu burz w regionie***

Nawałnice w Polsce [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Po nawałnicach jakie przeszły nad Polską ponad 135 tys. gospodarstw, szczególnie w Łódzkiem, pozbawionych jest prądu. 

Niektórzy jednak dają sobie radę:

Pozdrawiamy z rana. #szara #wapm #jezuici #burza

A post shared by Paweł Kowalski SJ (@pawelkowalskisj) on

Wasze komentarze