Nowy numer Misyjnych Dróg już w sprzedaży

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ewangelizacja to głoszenie kazań i katechez, ale także okazywanie miłosierdzia, miłości i troskliwości w praktyce. – mówi o. Marcin Wrzos OMI, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Misyjne Drogi” zapowiadając nowy, majowo-czerwcowy numer czasopisma.

„Jest w ewangelizacji pokusa, by zapomnieć o ciele człowieka, o tym, że ono może być chore, głodne, spragnione, nagie czy brudne. Brat Albert, którego rok obchodzimy, wiedział, że elementem ewangelizacji jest przywrócenie człowiekowi jego godności. Sakramenty, kazania, katechezy – nawet te najświętsze ze świętych, są potrzebne. Jednak trzeba je podeprzeć troską i pracą na rzecz poprawienia jakości życia ludzi. Tam, gdzie pojawiają się misjonarze, pojawiają się szkoły, ośrodki zdrowia, domy starców czy przytułki dla dzieci ulicy. Miejscowi widzą, że misjonarz w ten sposób troszczy się o nich i nie pozostawia ich w biedzie. Chrześcijanie z krajów misyjnych, widząc tę troskę, przejmują to za styl życia Kościoła” – pisze we wstępniaku o. Marcin.

Na łamach „Misyjnych Dróg” autorzy (m.in. Jarosław Różański OMI, Leon Nieścior OMI, Jacek Jarosz, Jerzy Kuźma SVD, Maria Wieteska, Mirosława Góra SNMP, Józefina Grabowska OP, Agnieszka Trzcionka, Ludwika Stasiak) opisują ewangeliczną pomoc chorym na misjach w Kamerunie, Zambii, Etiopii, na Papui Nowej Gwinei, Rwandzie, na Jamajce, a także wśród pierwszych chrześcijan. Zobaczmy, jak sobie radzą i jak ich wspieramy.

W piśmie można przeczytać raport Miłosza Jakubka dotyczący 25 lat pracy Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, wysyłającej lekarzy, pielęgniarki, położnych i studentów medycyny do placówek misyjnych, a także Michała Jóźwiaka o misyjnych świętych, błogosławionych i kandydatach na ołtarze, którzy pomagali chorym, m.in. Wanadzie Błeńskiej, Marianie Żelazku, Janie Beyzymie SJ, Karolu de Foucauld OSCO oraz Damianie de Veusterze SSCC.

W 183. numerze „Misyjnych Dróg” czytelnicy znajdą rozmowę z lek. Krzysztofem Gniazdowskim, stomatologiem wyjeżdżającym dwukrotnie jako wolontariusz misyjny do Kamerunu oraz z Magdaleną Plekan fizjoterapeutką pracującą w szpitalu oraz w domu dziecka w Etiopii.

W dziale „Na granicy kultur i religii” przedstawiono islam jako religię miłosierdzia (Edyta Chadid), a Mariusz Maciak przedstawił dzieje judaizmu w Polsce.

„Zatrzymujemy się w Andasibe. Tu po raz pierwszy pieszo przemierzamy malgaski busz. Palmy, paprocie i kwiaty zadziwiają wielkością i zapachem. Kameleony w bezruchu przyglądają się nam z gałęzi krzewów. Wielkie pająki budzą respekt, a cykady chwilami ogłuszają swoją muzyką. Zimorodki zachwycają jaskrawym, kolorowym upierzeniem. Lemury nawołują się głośno i pozwalają, by je obserwować z bliska. To niezwykły świat.” – to fragment zapisków podróżniczki Iwony Błaszczyk z wyprawy osób wspierających edukacyjnie dzieci na Madagaskarze.

W kolejnym wydaniu czasopisma znajduje się nowy dział „Przyjaciele Misji”, a także informacje dotyczące projektu „Misja Szkoła” prowadzonego przez redakcję oraz szesnastostronicowa wkładka dla dzieci „Misyjne Dróżki Dreptaka Nóżki” – tym razem z opowieściami o gorącej Kubie. Opublikowano także felietony z misją teologów: prof. Elżbiety Adamiak i ks. prof. Andrzeja Draguły. Na łamach pisma czytelnicy są zachęcani do korzystania z nowego internetowego portalu misyjnego www.misyjne.pl. Czytelnicy zaproszeni są też do udziału w akcji „Ryż na Madagaskar” – pomocy po cyklonie, którego doświadczyła Czerwona Wyspa.

„Misyjne Drogi” to prawie stustronicowy dwumiesięcznik wydawany od 1983 r. w Poznaniu przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Do publicystów piszących na jego łamach zalicza się o. Wacława Hryniewicza OMI, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, o. Jarosława Różańskiego OMI, Tomasza Terlikowskiego, o. Andrzeja Madeja OMI, Selima Chazbijewicza, Elżbietę Adamiak czy ks. Andrzeja Dragułę.

Celem redakcji jest kreatywna i ciekawa prezentacja działalności misyjnej Kościoła, treści religioznawczych, podróżniczych i antropologicznych. „Misyjne Drogi” to czasopismo misyjne o największym nakładzie i objętości w Polsce, dostępne także w wolnej sprzedaży.

Zobacz także
Wasze komentarze