Nowy patron Karpacza [SPRAWDŹ]

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
W niedzielę 12 sierpnia, w Karpaczu leżącym u podnóża Śnieżki, w Karkonoszach, ogłoszono św. Wawrzyńca Patronem Miasta. Uroczystości przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Mszę św. odprawianą w Parku Miejskim, poprzedziła nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której przyjęto Uchwałę Rady Miejskiej Karpacza z dnia 12.08.2018 r., w sprawie wyrażenia aprobaty dla ustanowienia św. Wawrzyńca patronem miasta. Jednocześnie ustanowiła dzień 10 sierpnia, dzień liturgicznego wspomnienie św. Wawrzyńca, świętem miasta, a dni od 10 do 15 sierpnia, jako Dni Patrona Miasta. Uchwałę tę ogłosiła uroczyście Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Walczak.

Liturgia rozpoczęła się od wykonania hymnu ku czci św. Wawrzyńca, skomponowanego specjalnie na tę okazję. Wykonała go orkiestra i chór złożony z uczestników specjalnie zorganizowanych przed tym wydarzeniem warsztatów muzycznych.

Następnie kanclerz legnickiej kurii ks. prał Józef Lisowski odczytał stosowny Dekret Stolicy Apostolskiej, a dokładnie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylający się do prośby biskupa legnickiego i władz miasta o uznanie św. Wawrzyńca Patronem Karpacza.

– Od dzisiaj, mieszkańcy Karpacza, oraz odwiedzający go goście, zostają oddani pod opiekę św. Wawrzyńca – mówił podczas uroczystości ks. Zenon Stoń, proboszcz miejscowej parafii, witając wszystkich obecnych. – W pięknym, górskim, karkonoskim krajobrazie, w którym turystyczne znaki, drogowskazy pomagają szczęśliwie wędrować, pojawia się oto ten znak szczególny – św. Wawrzyniec. Wpatrzeni w obraz św. Wawrzyńca, łączmy się we wspólnym uwielbieniu Boga, którego chwała jaśnieje w Świętych – mówił proboszcz.

– Przeżywamy niecodzienne wydarzenie dla tego miasta. Jest to pewien znak historyczny, który wpisuje się w tradycję ponad trzech wieków, związaną ze św. Wawrzyńcem, świętym Kościoła powszechnego, a jednocześnie tak bardzo konkretnym, związanym tak bardzo z człowiekiem. Patronat, to obranie pewnego stylu życia, po to, że by właściwie przeżywać codzienność i teraźniejszość. Nie jest to przywołanie „oficjalne”, po to, żeby mieć jakiś emblemat. Dla nas wierzących jest to uobecnianie, wołanie o to, by w nas dokonywało się to, co się stało w tym świętym Patronie. Obyśmy na podobieństwo św. Wawrzyńca, stawali się wonią miła dla Boga – mówił w homilii biskup legnicki.

– Dzisiejsze wydarzenie jest szczególne dla Karpacza. A że świat wartości jest tutaj, w górach prosty i oczywisty dla każdego, z pełną odpowiedzialnością, chcę powiedzieć, że wielowiekowa historia Karkonoszy, w którą wpleciona jest postać św. Wawrzyńca znajduje swe zwieńczenie tu, w Karpaczu – mówił z kolei burmistrz miasta Radosław Jęcek – dziękując za udział w tej uroczystości wszystkim uczestnikom.

Dopełnieniem wydarzenia, było poświęcenie przez biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego obrazu św. Wawrzyńca, namalowanego przez miejscowego artystę Janusza Motylskiego.

– To jedyne takie przedstawienie w świecie, na którym św. Wawrzyniec ukazany jest ze swymi atrybutami świętości na tle Śnieżki i karkonoskiej przyrody – mówi ks. kan. Zenon Stoń, proboszcz parafii w Karpaczu.

Karpacz, to prawie 5. tysięczne miasto, leżące u podnóża Śnieżki (1602 mnpm) – najwyższego szczytu Karkonoszy, które jest bardzo licznie odwiedzane przez turystów przez cały rok. Wybór św. Wawrzyńca za patrona, nastąpił między innymi dlatego, że od ponad 300. lat, na Śnieżce znajduje się kaplica pod jego wezwaniem. To najwyżej położona w Polsce kaplica, w której sprawowana jest liturgia. Od 1981 r. przypadający 10 sierpnia dzień odpustu św. Wawrzyńca, stał się najpierw świętem Przewodników Sudeckich, a w kolejnych latach dołączali do nich ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, funkcjonariusze Straży Granicznej i służby Karkonoskiego Parku Narodowego. W ten sposób, stał się wspólnym świętem ludzi gór. Co roku, odprawiana na szczycie Śnieżki Msza św., gromadzi Polaków, Czechów i Niemców na wspólnej modlitwie.

Sam pomysł obrania za patrona miasta tego Świętego, dojrzewał kilkanaście lat. Dwa lata temu, przybrało to konkretny kształt, poprzez zebranie podpisów mieszkańców pod tym projektem i przekazanie ich na ręce Ewy Walczak, Przewodniczącej Rady Miasta. Tym samym zapoczątkowano procedury legislacyjne, które zaowocowały Uchwałą Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie woli ustanowienia św. Wawrzyńca Patronem Karpacza. Następnie została ona przekazana na ręce proboszcza miejsca, który rozpoczął starania o dopełnienie formalności kościelnych w tej sprawie. Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski przyjął tę decyzję z zadowoleniem i skierował pismo do odpowiednich dykasterii watykańskich. Odpowiedź pozytywna przyszła w czerwcu bieżącego roku i 29 czerwca. Władze miasta Karpacza otrzymały z rąk Biskupa legnickiego stosowny Dekret Stolicy Apostolskiej, z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze