fot. EPA/SANJEEV GUPTA

Oficjalne wypowiedzi Kościoła katolickiego na temat islamu

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Jak Kościół na przestrzeni wieków odnosił się do islamu? Czy coś z biegiem lat uległo zmianie? Przedstawiamy fragmenty ważnych dokumentów i wypowiedzi dotykających zagadnienia religii muzułmanów.

Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach  prawdziwe jest i święte [z Deklaracji Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich nr 2]

Plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów, oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny [z Konstytucji dogmatycznej Soboru Watykańskiego II o Kościele nr 16]

My, chrześcijanie i muzułmanie, mamy wiele rzeczy wspólnych jako wierzący i jako ludzie. Abraham jest dla nas tym samym wzorem wiary w Boga, poddania się Jego woli i ufności w Jego dobroć. Wierzymy w tego samego Boga, Boga Jedynego, Boga Żyjącego, Boga, który stwarza wszechświat i swoje stworzenia doprowadza do doskonałości [z przemówienia papieża Jana Pawła II w Casablance]

fot. EPA/MADE NAGI

Chrześcijanie i muzułmanie należą do jednej rodziny wierzących w jedynego Boga i zgodnie ze swoimi tradycjami wskazują na swe pochodzenie od Abrahama [z przemówienia papieża Benedykta XVI w Ankarze]

Miejsca kultu takie jak ten wspaniały meczet […} są klejnotami zdobiącymi powierzchnię ziemi, gdzie ludzie znajdowali wytchnienie, modlili się, odczuwali obecność Wszechmocnego i uświadamiali sobie, że wszyscy jesteśmy Jego stworzeniami [z przemówienia papieża Benedykta XVI w Ammanie]

Wobec budzących nasze obawy epizodów uciekającego się do przemocy fundamentalizmu, serdeczne uczucie wobec autentycznych wierzących islamskich powinno prowadzić nas do unikania wrogich uogólnień, ponieważ prawdziwy islam i poprawna interpretacja Koranu sprzeciwiają się wszelkiej przemocy [z adhortacji apostolskiej papieża Franciszka o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie nr 253]

fot. EPA/FAROOQ KHAN

Kościół spogląda z szacunkiem również na muzułmanów, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post. Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości między chrześcijanami i muzułmanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność [z Deklaracji Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich nr 3]

***
Opracowanie: Mariusz Maciak

Zobacz także
Wasze komentarze