Ojciec Święty zaprasza nauczycieli akademickich do refleksji

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Do podjęcia refleksji nad fundamentalną rolą szkół wyższych w wychowaniu młodych pokoleń zachęcił Franciszek uczestników XIV Międzynarodowego Sympozjum Nauczycieli Akademickich. Spotkanie odbywa się w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie od 23 do 24 czerwca. Jego temat to tzw. „trzecia misja” instytucji naukowych, czyli „dbanie o rozwój ludzki i światowy”.

Ojciec Święty wskazał na wielokulturowość grupy nauczycieli akademickich zebranych na sympozjum. Zachęcił do zwrócenia uwagi na „wartości chrześcijańskie, które ukształtowały myśl oraz kulturę wielu narodów, nieustannie promując solidarność, poszanowanie dla ludzkiej godności, a także preferując dialog jako formę spotkania”.

foto. Benjamin/flickr.com

Ojciec Święty zaprasza nauczycieli akademickich do refleksji
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze