epa05983701 Armed police on patrol in Manchester, Britain, 23 May 2017. According to a statement by the Greater Manchester Police, at least 22 people have been confirmed dead and around 59 others were injured, in an explosion at the Manchester Arena on the night of 22 May at the end of a concert by US singer Ariana Grande. Police believe that the explosion, which is being treated as a terrorist incident, was carried out by a single man using an improvised explosive device (IED), who was confirmed dead at the scene. British Prime Minister Theresa May in the meantime had condemned the incident as ‚an appalling terrorist attack.’ EPA/ANDY RAIN Dostawca: PAP/EPA.

ONZ: państwo a nie religia skłania do terroryzmu

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ubóstwo i wykluczenie połączone z brakiem zaufania do państwa są najważniejszymi powodami, dla których młodzi mieszkańcy Afryki przyłączają się do ruchów radykalnych. Badania na ten temat, przeprowadzone przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), zaprezentowano 7 września w stolicy Nigerii, Abudży. Podstawą opracowania było 500 wywiadów przeprowadzonych w ciągu minionych dwóch lat z bojownikami terrorystycznych ugrupowań Boko Haram w Nigerii i Asz-Szabab w Somalii.

Z badań wynika, że bojownicy, którzy dobrowolnie zgłosili się do tych ugrupowań, najczęściej byli już w dzieciństwie dyskryminowani i zaniedbani. Później nie mieli szans rozwoju tak, aby móc poprawić swoją sytuację ekonomiczną i uczestniczyć w życiu społecznym. Większość z ankietowanych nie wierzy swemu państwu, że przestrzega praw człowieka i troszczy się o obywateli. Przeciwnie: wielu rozmówców doświadczyło nadużywania władzy przez państwo.

W radykalizacji i przystąpieniu do grupy terrorystycznej religia odgrywa niewielką rolę. Wprawdzie niemal połowa ankietowanych stwierdziła, że w przystąpieniu do grupy terrorystycznej kierowały nimi motywy religijne. Jednocześnie 57 proc. przyznało, że niewiele zna teksty religijne lub wcale ich nie zna ani nie czyta.

Dyrektor regionalnego biura UNDP w Afryce, Abdoulaye Mar Dieye, określił wyniki opracowania jako „alarmujące”. Jego zdaniem Afryka będzie coraz bardziej skłonna do ekstremizmu opartego na przemocy. „Ponad polowa ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Jest wśród nich wielu ludzi młodych, którzy nie mają zatrudnienia”, stwierdził przedstawiciel ONZ-owskiej instytucji.

ONZ: państwo a nie religia skłania do terroryzmu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze