epa05859557 Pope Francis (C) poses with Rwandan President Paul Kagame and his wife Jeannette during a private meeting at the Vatican, 20 March 2017. EPA/TONY GENTILE / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Papież Franciszek przeprosił za grzechy Kościoła w Rwandzie

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Papież Franciszek podczas poniedziałkowego spotkania w Watykanie z prezydentem Rwandy Paulem Kagame prosił o wybaczenie za grzechy ludzi Kościoła w czasie ludobójstwa Tutsi w tym kraju w 1994 roku. Tym samym papież nawiązał do gestu Jana Pawła II z 2000 roku.

Po audiencji dla prezydenta Rwandy watykańskie biuro prasowe ogłosiło w komunikacie, że tematem rozmowy był m.in. proces pojednania i utrwalania pokoju dla dobra całego narodu.

Prezydent Paul Kagame witany przez papieża w Watykanie.

„W tym kontekście papież wyraził w imieniu swoim, Stolicy Apostolskiej i Kościoła głęboki ból z powodu ludobójstwa Tutsi oraz solidarność z ofiarami i tymi, którzy dalej cierpią w rezultacie konsekwencji tych tragicznych wydarzeń. Zgodnie z gestem wykonanym przez świętego Jana Pawła II w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 ponowił błaganie o Boże przebaczenie za grzechy i uchybienia Kościoła i jego członków, w tym księży, zakonników i zakonnic, którzy ulegli nienawiści i przemocy, zdradzając swoją ewangeliczną misję” – głosi oświadczenie Watykanu.

Podkreślono w nim: „Papież wyraził również pragnienie, by to pokorne przyznanie się do słabości w tych okolicznościach, które niestety oszpeciły oblicze Kościoła, przyczyniło się, zwłaszcza w świetle niedawnego Roku Świętego Miłosierdzia i komunikatu opublikowanego przez Episkopat Rwandy z okazji jego zakończenia, do +oczyszczenia pamięci+, a także promowania z nadzieją i odnowioną ufnością przyszłości w duchu pokoju”.

W oświadczeniu jest też mowa o potrzebie podejmowania działań na rzecz umieszczania w centrum godności ludzkiej i dobra wspólnego.

Ponadto Watykan poinformował, że prezydent Rwandy rozmawiał z papieżem i jego najbliższymi współpracownikami o sytuacji na terenach dotkniętych konfliktami i katastrofami naturalnymi. „Szczególne zaniepokojenie wyrażono z powodu wielkiej liczby uchodźców i migrantów potrzebujących pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej i regionalnych struktur” – ogłosiła Stolica Apostolska po około półgodzinnej audiencji.

Fot. PAP/EPA/TONY GENTILE / POOL

Zobacz także
Wasze komentarze