epa06640081 Pope Francis (C) waves as he delivers the traditional ‚Urbi et Orbi’ blessing at the end of the Easter Sunday mass on Saint Peter’s square at the Vatican City, 01 April 2018. Easter is celebrated around the world by Christians to mark the resurrection of Jesus from the dead and the foundation of the Christian faith. EPA/ALESSANDRO DI MEO Dostawca: PAP/EPA.

Papież: mówcie o Jezusie szczególnie ubogim

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
„Zdecydowana większość ubogich otwarta jest na wiarę; potrzebują Boga, a nieokazywanie im duchowej uwagi jest wielką dyskryminacją: «Opcja preferencyjna na rzecz ubogich musi głównie przyjąć formę uprzywilejowanej i priorytetowej opieki duchowej» (Evangelii gaudium, 200)” – powiedział Papież do członków Instytutu Prado.

Franciszek odwołał się do przykładu ich założyciela bł. Antoine Chevriera, który swoje życie poświęcił służbie najuboższym. Wskazał, że i dziś ich nie brak.

„Także i nasza epoka zna dobrze swoje biedy, i te z przeszłości i te nowe, materialne i duchowe, a wokół nas jest wielu, którzy cierpią, noszą swoje rany, biedy i smutki różnego rodzaju. Bardzo często są oni daleko do Kościoła i całkowicie ignorują radość i pocieszenie płynące z Ewangelii. Zadanie do wypełnienia w pracy z nimi jest ogromne i Matka Kościół jest zadawolona, że może liczyć na wasz wkład, synów i córek o. Chevriera. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaaprobować i wspierać waszą działalność pasterską, którą podejmujecie, zgodnie z charyzmatem waszych wspólnot, charyzmat, który jest mi bliski i który znajduje się w sercu odnowy misyjnej, do której wezwany jest Kościół; istnieje bowiem «wewnętrzna więź między ewangelizacją a promowaniem człowieka, która koniecznie musi się wyrażać i rozwijać w całej działalności ewangelizacyjnej» (EG 178)” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek przywołał także słowa św. Jana Pawła II, który z okazji beatyfikacji ks. Chevriera zachęcał jego duchowych synów i córki do mówienia o Jezusie Chrystusie, szczególnie ubogim, którzy mają do tego wyjątkowe prawo.

Papież: mówcie o Jezusie szczególnie ubogim
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze