Wyœcig psich zaprzęgów „W krainie wilka” w Lutowiskach w Bieszczadach. W trzydniowych zawodach biorą udział najlepsi w Polsce i Europie przewodnicy psich zaprzęgów, zwani maszerami. Liczące od szeœściu do 12 psów zaprzęgi œścigają się w biegach œśredniodystansowych, pokonuąc łącznie podzieloną na kilka etapów trasę w granicach 120-150 km. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Piątek, 3 lutego w obiektywie

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Wasze komentarze