£ódŸ, 17.04.2017. Proboszcz parafii Matki Boskiej Anielskiej w £odzi o. Piotr Kleszcz (C) zorganizowa³ dla najm³odszych parafian w wielkanocny poniedzia³ek, 17 bm. wielki œmigus-dyngus. Wszyscy chêtni do udzia³u w œwi¹tecznej zabawie, uzbrojeni w sprzêt do polewania, spotkali siê po mszy œwiêtej na placyku przy koœciele. (gm/cat) PAP/Grzegorz Micha³owski

A po mszy… śmigus dyngus z proboszczem [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Proboszcz parafii Matki Boskiej Anielskiej w Łodzi o. Piotr Kleszcz zorganizował dla najmłodszych parafian w wielkanocny poniedziałek wielki śmigus-dyngus. Wszyscy chętni do udziału w świątecznej zabawie, uzbrojeni w sprzęt do polewania, spotkali się po mszy świętej na placyku przy kościele. Fot. PAP/Grzegorz Michałowski

A po mszy… śmigus dyngus z proboszczem [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze