Sulejówek, 09.11.2016. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystoœci wmurowania kamienia wêgielnego pod muzeum im. Józefa Pi³sudskiego w Sulejówku, 9 bm. Muzeum ma zostaæ otwarte w 2018 roku w setn¹ rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. (cat) PAP/Jacek Turczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Prezydent: dobro ojczyzny musi byæ najwa¿niejsze (krótka)***

Podsumowanie 2 lat prezydentury Andrzeja Dudy [WIDEO]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Kancelaria Prezydenta RP podsumowuje dwa lata od momentu wyboru Andrzeja Dudy na stanowisko głowy państwa. Wśród osiągnięć wymienianych jest m. in. 170 spotkań z mieszańcami na terenie czterdziestu siedmiu powiatów i 47 wizyt zagranicznych, włączając w to misje gospodarcze.

foto. PAP/Jacek Turczyk

Podsumowanie 2 lat prezydentury Andrzeja Dudy [WIDEO]
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze