A³maty, Kazachstan, 30.01.2017. Polka Aleksandra Król cieszy siê ze zwyciêstwa w finale snowboardowego slalomu giganta równoleg³ego, podczas 28. Uniwersjady Zimowej, 30 bm. w A³matach. (mgo) PAP/AZS/Pawe³ Skraba HANDOUT EDITORIAL USE ONLY NO SALES ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Uniwersjada – z³oty medal Król i br¹zowy Sztokfisz w snowboardzie***

Poniedziałek, 30 stycznia w obiektywie

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Wasze komentarze