Fot. pixabay.com

Powstaje Szwajcarski Kościół Ewangelicko-Reformowany

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Powstaje Szwajcarski Kościół Ewangelicko-Reformowany. Stworzą go Kościoły członkowskie Federacji Szwajcarskich Kościołów Protestanckich.

18 grudnia przedstawiciele Kościołów zebrani na nadzwyczajnej sesji Federacji podjęli pierwsze decyzje organizacyjne, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Na miejsce zgromadzenia delegatów powstanie Synod, w skład którego wejdą przedstawiciele Kościołów członkowskich Federacji, proporcjonalnie do liczby wiernych. Na co dzień władzę sprawować będzie siedmioosobowa Rada, której zadaniem będzie ułatwianie dialogu między Kościołami członkowskimi, a także pełnienie funkcji reprezentacyjnych. Zarówno Rada jak i jej przewodniczący będą wybierani przez Synod. Doradzać im będzie konferencja przewodniczących Kościołów członkowskich.

Tym samym przestanie istnieć Federacja Szwajcarskich Kościołów Protestanckich, działająca od 1950 r., która była forum współpracy Kościołów tej tradycji chrześcijaństwa. W skład Szwajcarskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego wejdą 24 kantonalne Kościoły ewangelicko-reformowane, Kościół metodystyczny i Wolny Kościół Ewangelicki Genewy. Zachowają one jednak znaczny stopień autonomii w łonie nowego Kościoła. Jego pierwszy Synod zaplanowano na 2020 r

Protestanci stanowią około 2 mln mieszkańców Szwajcarii, jedną czwartą ludności tego kraju.

Zobacz także
Wasze komentarze