Poznań: zakończyła się sesja jubileuszowa Poznańskiej Grupy Ekumenicznej

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Sesja Jubileuszowa Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, która odbyła się wieczorem 27 października w Auli im. Jana Lubrańskiego UAM, zwieńczyła obchody piętnastego Ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu. Gościem specjalnym wydarzenia łączącego siedem chrześcijańskich Kościołów był br. Aloise, przeor Wspólnoty Ekumenicznej z Taizé.

„Poznańska Grupa Ekumeniczna chce być płaszczyzną spotkania chrześcijan, którzy pragną jedności. Jeśli co miesiąc spotykamy się na modlitwie i uczestniczymy w spotkaniach roboczych, możemy być pewni, że jest to działanie Ducha Świętego” − zauważył na początku jubileuszowej sesji ks. dr Tomasz Siuda, współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, prezbiter Mateusz Wichary, zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Uczestnikami jubileuszowej sesji byli również przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

„Poznańska Grupa Ekumeniczna pracuje dla jedności chrześcijan, dlatego że jej członkowie doskonale wiedzą, że światło Chrystusa powierzone jest nam wszystkim i że tylko wspólnie możemy to światło przekazywać. Dziś w imię prawdy najważniejsze jest pojednanie” − podkreślił w swoim wystąpieniu przeor Wspólnoty Ekumenicznej z Taizé. W wykładzie pt. „Pojednanie − przyjąć innego” zauważył, że Ewangelia przesycona jest dynamiką powszechnego braterstwa, a zjednoczenie chrześcijan jest pragnieniem i marzeniem wielu, zwłaszcza młodych. Br. Aloise wyraził przekonanie, że zbliżająca się 500. rocznica reformacji w 2017 r. może być okazją do zrobienia kroku naprzód dla jedności chrześcijan.

Przeor Wspólnoty Ekumenicznej z Taizé przypomniał modlitwę Chrystusa zawartą w 17. rozdziale Ewangelii św. Jana, „aby byli jedno”. Zaznaczył, że Chrystus, przyjmując ciało, łączy się z nami tym co jest najniższe, żeby skuteczniej do nas docierać. Bóg przyjmuje w sobie nasze człowieczeństwo i w zamian przekazuje nam Ducha Świętego, własne życie. „Kiedy odkrywamy, że komunia z Bogiem jest wymianą, rozumiemy, że pojednanie jest sercem Ewangelii” − mówił br. Aloise.

Podkreślił, że Chrystus przywraca wzajemne zaufanie między Bogiem a człowiekiem, a to przemienia relacje między ludźmi. „Tych, których Bóg pojednał ze sobą, posyła w świat i czyni ambasadorami pojednania w świecie, ponieważ chce pojednać całą ludzkość. Ten dar został ofiarowany wszystkim, którzy noszą Jego imię” − stwierdził gość z Taizé.

Br. Aloise odniósł się też do problemu emigracji. „Rozumiem niepokój i zmęczenie wynikające z problemu napływów emigrantów. Byłoby jednak czymś złudnym przekonanie, że fala emigrantów niebawem się skończy. Wędrówka ludów będzie trwała tak długo, jak sytuacja polityczna nie poprawi się w ich ojczystych krajach i nie nastaną pokój i stabilizacja” − zauważył prelegent. Zaznaczył, że w przyjmowaniu emigrantów musimy rozpoznawać co jest słuszne i niezbędne bez naiwności i nie ulegając nieufności.

„Poznańską Grupę Ekumeniczną charakteryzuje zapalczywość we wspólnej pracy, która podnosi na duchu. Ujmujące jest to, że od piętnastu lat jej członkowie spotykają się na modlitwie i podejmują różne przedsięwzięcia, angażując się w sposób trwały. Poznań może w czymś dobrym patronować Polsce” − powiedział abp Stanisław Gądecki, dziękując za piętnastolecie działalności Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.

Bp Jerzy Samiec, składając życzenia Poznańskiej Grupie Ekumenicznej z okazji jubileuszu, zauważył, że wbrew panującemu powszechnie sekularyzmowi, wierzący powinni prowadzić wspólny dialog, spotykać się na modlitwie i realizować nakaz ewangeliczny Jezusa. „ Po miłości poznają, że do Mnie należycie − powiedział Jezus. Jeżeli będziemy realizować przykazanie miłości, będziemy potrafili nieść ją najbiedniejszym, będziemy − niezależnie od Kościołów − wypełniać to przykazanie, a tym samym będziemy bliżej siebie” − stwierdził prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Poznańska Grupa Ekumeniczna działa w stolicy Wielkopolski od 2001 r. Najważniejszymi wydarzeniami przygotowywanymi wspólnie przez chrześcijańskie Kościoły w Poznaniu są Ekumeniczne Święto Biblii oraz Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

foto. Facebook/ Poznańska Grupa Ekumeniczna

Zobacz także
Wasze komentarze