Gniezno, 08.10.2016. Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas modlitwy za uchodŸców w koœciele farnym Œwiêtej Trójcy w GnieŸnie, 8 bm. Przez ca³y tydzieñ od 1 do 8 paŸdziernika w wielu miastach w Polsce, w ramach Tygodnia Modlitwy za UchodŸców, odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa „Umrzeæ z nadziei”, którego treœæ przygotowa³a Wspólnota Sant’Egidio. Podczas liturgii s³owa wymieniane s¹ imiona i krótkie historie uchodŸców, którzy zginêli podczas rozpaczliwych prób wydostania siê z miejsc ogarniêtych wojn¹, oraz proœby o pokój i wyobraŸniê mi³osierdzia. (zuz) PAP/Marek Zakrzewski

Prymas na adwent: wejdźmy w ten czas z wiarą i pokojem

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
„Nasze myśli częściej wybiegają ku Świętom Bożego Narodzenia niż zatrzymują się na przeżywaniu Adwentu. Jednak Adwent wciąż otwiera przed nami dużo szerszą perspektywę” – pisze w Liście na Adwent 2017 Prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Czuwać i oczekiwać na spełnienie obietnicy Ojca, taki jest sens Adwentu” – przypomina diecezjanom metropolita gnieźnieński dopowiadając, że bycie czujnym i uważnym wcale nie paraliżuje naszej codzienności, ale wręcz przeciwnie, pomaga w jej przeżywaniu.

„Niech rozpoczynający się Adwent, a także nowy rok liturgiczny i duszpasterski stanie się drogą do radosnego spotkania z Nowonarodzonym oraz pozwoli nam przyjąć dar Jego zbawczej obecności w Duchu Świętym” – zachęca Prymas Polski.

Odkrywanie Osoby Ducha Świętego – wskazuje dalej abp Polak – będzie stanowić głównym motyw rozpoczynającego się wraz z Adwentem nowego roku duszpasterskiego i liturgicznego.

„Duch Święty jest tym, który pozwala nam rozeznawać drogę i we właściwy sposób odczytywać znaki, które daje nam Bóg (…) Napełnieni Duchem Świętym, przeżywamy na nowo Jego obecność, żeby nie tylko w Święta Bożego Narodzenia, ale w ciągu całego roku, w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, w miejscach pracy i odpoczynku, radości i cierpienia, wciąż doświadczać Jego ożywiającej mocy” – zachęca abp Polak, powtarzając raz jeszcze, że ponowne odkrycie Ducha Świętego w codzienności to „nasze konkretne zadanie”.

Metropolita gnieźnieński zapowiada również najważniejsze wydarzenia rozpoczynającego się roku duszpasterskiego. W skali Kościoła powszechnego będzie to październikowy Synod Biskupów o młodzieży; w skali Kościoła w Polsce – Rok św. Stanisława Kostki i 100-lecie niepodległości Polski; w skali archidiecezji gnieźnieńskiej – XI Zjazd Gnieźnieński, który – jak podkreśla Prymas – „będzie okazją do refleksji nad wolnością i źródłami nadziei dla Polski i Europy”.

Na koniec Prymas Polski prosi o modlitwę, upraszając w modlitwie dla wszystkich – „kapłanów i osób konsekrowanych, małżonków i rodzin, osób samotnych, dzieci i młodzieży darów i owoców Ducha Świętego potrzebnych w ich codziennym życiu i powołaniu”.

Pełny tekst listu Prymasa Polski dostępny jest na stronie www.prymaspolski.pl Do owocnego przeżycia Adwentu w kluczu trzech słów – oczekiwania, czujności i radości, abp Wojciech Polak zachęca także w krótkim filmie opublikowanym na powyższej stronie i kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej.

Prymas na adwent: wejdźmy w ten czas z wiarą i pokojem
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze