Gniezno, 23.04.2017. Prymas Polski, abp Wojciech Polak (centrum P) podczas mszy œw. Procesja z relikwiami Œw. Wojciecha przesz³a 23 bm. z koœcio³a pw. œw. Micha³a do bazyliki prymasowskiej w GnieŸnie gdzie odprawiona zosta³a uroczysta msza œw. odpustowa pod przewodnictwem prymasa Polski, abp. Wojciecha Polaka. Odbywaj¹ce siê w sobotê i niedzielê wydarzenia w GnieŸnie s¹ inauguracj¹ trwaj¹cych rok obchodów jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce. (jk/cat) PAP/Jakub Kaczmarczyk

Prymasi: kontynent nie przezwycięży kryzysu bez Ewangelii

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Europa nie przezwycięży kryzysu bez powrotu do korzeni, czerpania z Ewangelii, konsensusu bazującego na wartościach chrześcijańskich i ludzkich – napisali w oświadczeniu prymasi obecni w Gnieźnie (Wielkopolskie) na obchodach 600-lecia prymasostwa w Polsce.

Ich przesłanie odczytano w niedzielę w gnieźnieńskiej katedrze w trakcie trwających od soboty uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i inauguracji obchodów jubileuszu prymasostwa w Polsce.

Do Gniezna na uroczystości przybył prymas Czech kard. Dominik Duka, kard. Philippe Barbarin, arcybiskup metropolita Lyonu, noszący tytuł prymasa Galii i prymas Hiszpanii abp. Braulio Rodriguez Plaza, arcybiskup metropolita Toledo. Obecny był też bp Alan Hopes delegat prymasa Anglii i Walii kard. Vincenta Nicholsa.

Procesja z relikwiami Œśw. Wojciecha fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Autorzy oświadczenia podkreślili, że spotkanie prymasów z Czech, Francji, Hiszpanii i Polski w obecności delegata prymasa Anglii i Walii u grobu św. Wojciecha „podkreśla jedność Kościoła w Europie, oraz jego zatroskanie o dziś i jutro naszego kontynentu”. Przypomnieli przy tym, że św. Jan Paweł II nazywał św. Wojciecha patronem budowania jedności europejskiej.

Oświadczenie zaznacza wkład w działania na rzecz jedności Europy i umacniania jej chrześcijańskiej tożsamości pierwszego prymasa Polski abp. Mikołaja Trąby, Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego a także papieża Jana Pawła II i papieża Franciszka.

„To właśnie przesłanie my, jako Kościół i prymasi z wielu krajów, powtarzamy dziś Europie. Dzieje naszego kontynentu pełne są ślepych dróg, nieludzkich ideologii, wyniszczających konfliktów i wojen. Europa jednak zawsze potrafiła pokornie wracać do swych korzeni, czerpiąc z Ewangelii i budując cywilizację na miarę człowieka” – napisali prymasi.

„Nie przezwyciężymy wielorakiego kryzysu, jeśli nie uklękniemy i nie zaczerpniemy ze źródeł, bez których wartości europejskie – wolność, sprawiedliwość, godność osoby oraz szacunek dla dobra wspólnego, są trudne do zrozumienia” – dodali autorzy dokumentu.

Jednocześnie prymasi zaznaczyli, że Europie „jak nigdy dotąd” potrzebny jest konsensus bazujący na wartościach chrześcijańskich i ludzkich, „wypracowany w duchu solidarności i pomocniczości, wolny od populizmów i egoizmu”.

Przytaczając papieskie orędzie z okazji 60. rocznicy Traktatów Rzymskich zaapelowali też do europejskich narodów i ich przywódców o solidarność, która polega na „świadomości bycia częścią jednego organizmu, a jednocześnie pociąga za sobą możliwość, aby każdy członek mógł współczuć z drugim i z całością”.

Zainicjowane w Gnieźnie uroczystości jubileuszowe z okazji 600-lecia prymasostwa będą trwać przez cały rok, do kolejnego odpustu ku czci św. Wojciecha. W ich ramach zaplanowano wydarzenia o charakterze religijnym, kulturalnym i naukowym.

Tytuł prymasa Polski przysługuje arcybiskupom gnieźnieńskim. Pierwszy prymas, metropolita gnieźnieński Mikołaj Trąba, sprawował funkcję w latach 1417-1422. Od 2014 roku prymasem Polski jest abp Wojciech Polak.

Prymasi: kontynent nie przezwycięży kryzysu bez Ewangelii
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze