Przed egzaminem: modlitwa do Świętej Rity

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wierni, którzy cenią sobie Jej wstawiennictwo, mówią, że nie ma dla Niej rzeczy niemożliwych. Patronka spraw trudnych i beznadziejnych wspiera w najtrudniejszych bojach, także tych związanych ze studiami.

Na wielu uczelniach właśnie teraz trwa szczyt sesji. Studenci walczą o to, by nie zgotować sobie tak zwanej „kampanii wrześniowej”, czyli poprawkowej sesji jesienią. Oczywiście, egzaminy nie zdadzą się same. Przyda się solidne przyłożenie do nauki, ale warto także zapewnić sobie konkretne wsparcie z niebios.

Zdjęcie: święta Rita

O Boże wieczny i wspaniały, Ty obdarzyłeś stworzenie harmonią i wszelkimi łaskami. Ty jesteś źródłem światła i nadziei, Ty napełniłeś nasz rozum jasnością wiary. Bądź łaskaw napełnić mój umysł światłem Twojej mądrości, tak abym umiał rozproszyć wątpliwości i grzech. Ty, który czynisz elokwentnym język młodzieńców, poucz i mój język, i obdarz moje usta Twym błogosławieństwem. Daj mi przenikliwość rozumienia, umiejętność uczenia się, łatwość tłumaczenia.

Niepokalana Dziewico Maryjo, Stolico Mądrości, bądź moją pośredniczką. Wstawiaj się za mną również i ty, św. Rito z Cascia, abym, będąc prowadzony światłem wiary, mógł zmierzać ku temu źródłu mądrości, jakim jest bojaźń Boża i w ten sposób dojść do doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

I za wszystkich studentów – przez całą sesję egzaminacyjną – trzymamy kciuki. I oczywiście zapewniamy o modlitwie!

Święta Rita w Kościele katolickim czczona jest jako święta od spraw trudnych i beznadziejnych, matek i kobiet we wszystkich stanach. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw. W Polsce jest patronką bractwa pod jej wezwaniem w Krakowie. Wspólnota sióstr augustianek z Cascii przyznaje Nagrodę św. Rity kobietom, które w swym życiu – tak, jak św. Ryta – zrealizowały ewangeliczne przesłanie Chrystusa o przebaczeniu; otrzymały ją m.in. Marianna Popiełuszko (1990) i Eleni (1999).

Zobacz także
Wasze komentarze