12 cytatów z Pisma Świętego najczęściej przesyłanych na smartfona

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Czy wiecie, że cytaty z Biblii przesyłane smartfonem to miliony SMSów dziennie? Zobacz, które z cytatów są przesyłane najczęściej.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3, 16)

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! (J 14, 1)

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. (Ps 23, 1)

Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! (Ps 18, 3)

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. (Ps 145, 14)

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3, 5-6)

Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz». (Joz 1, 9)

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. (Iz 40, 31)

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Flp 4, 6-7)

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 14 W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. (Flp 4,13)

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. (Rz 8, 28)

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. (1P 5,7)

Zobacz także
Wasze komentarze