fot. pixabay.com

5 mitów o złych duchach

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Niektórzy powiedzą, że wiara w złe duchy jest zupełnie niedzisiejsza. Jednak Kościół, szczególnie w ostatnich latach, nieustannie przypomina o zagrożeniach ze strony Szatana, jakie czyhają na nas na każdym kroku. To niezwykle istotne, ponieważ bardzo trudna jest walka z tym, czego istnienia nie uznajemy. Oto 5 mitów o złych duchach, które sprawiają, że zapominamy o duchowym niebezpieczeństwie.

Mit 1.: Złe duchy nie istnieją

Prawda: Demony nie są jedynie pewną metaforą czy poetyckim określeniem zła. Objawienia i nauczanie Kościoła mówią jasno: demony są prawdziwe, istnieją naprawdę i działają nieustannie, nawet w tej chwili.

Mit 2.: Egzorcyzmy nie są prawdziwe

Prawda: Egzorcyzmy to nie sceny wprost z hollywoodzkich horrorów. Przypomnijmy, że Jezus również dokonywał egzorcyzmów, co jest spisane na kartach Ewangelii. Oczywiście Kościół od wieków spełnia tę misję.

Watykan oferuje nawet specjalne szkolenia dla księży, którzy zostali mianowani egzorcystami przez swoich biskupów.

Co więcej, jeżeli przyjąłeś chrzest w Kościele katolickim, przeżyłeś już pierwszy, mały egzorcyzm.

fot. pixabay.com

Mit 3.: Praktyki okultystyczne to nieszkodliwa zabawa

Prawda: Praktyki okultystyczne są niezwykle niebezpieczne – mogą czasami powiązać nas bezpośrednio z demonem. Katechizm Kościoła Katolickiego jasno wyjaśnia:

Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu.

Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. [KKK 2116 – 2117]

Mit 4.: Nawet jeżeli złe duchy istnieją, i tak nie mogą niczego zrobić

Prawda: Okazuje się, że demony są niezwykle zaangażowane w ludzkie sprawy, głównie przez kuszenie i dążenie do oddalenia człowieka od Chrystusa. Niekiedy mogą nawet wejść w posiadanie danej osoby.

Mit 5.: W obliczu działania złego ducha nic nie możemy zdziałać

Prawda: Tak naprawdę możemy zrobić bardzo wiele! Chrystus ostatecznie pokonał moce ciemności i dzięki Jego chwale my również możemy zostać całkowicie uwolnieni od wpływu demonów. Aby tak się stało, musimy pamiętać, aby możliwie często przystępować do sakramentów, modlić się – po prostu dążyć do świętości.

***
Tłumaczenie: Maksymilian Nagalski

Zobacz także
Wasze komentarze