Akt oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dziś – w liturgii Kościoła katolickiego – uroczystość ku czci Serca Jezusa. Przypada zawsze w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, jest więc jej swoistym przedłużeniem. Może wypaść pomiędzy 29 maja a 2 lipca.

Uroczystość ta została ustanowiona po objawieniu się Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque w latach 1673-1675. W objawieniach tych Chrystus polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask (tzw. obietnice Serca Jezusowego).

>>> 12 obietnic, jakie Jezus powiedział św. Małgorzacie Alacoque. „To nabożeństwo jest jedynym ratunkiem”

św. Małgorzata Maria Alacoque

Formalnie święto, jako uroczystość liturgiczna, zostało ustanowione przez papieża Klemensa XIII (w 1765 roku, wówczas tylko dla Królestwa Polskiego). Uroczystość tę rozszerzył na cały Kościół dopiero papież Pius IX w dniu 23 sierpnia 1856. To również on jest autorem tekstu tego Aktu oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa:

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza
Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.

Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi.
Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności.
Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu.
Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:
Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki.
Amen.

Czerwiec to oczywiście również miesiąc, gdy odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Jezusowego.

Zobacz także
Wasze komentarze