Będą prowadzić do Bożego serca 

5 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja dorocznej Konferencji 24/7 Serce Dawida, która odbędzie się w dniach 21–22 października 2017 r. w Warszawie. W tym czasie, jak mówią twórcy tej inicjatywy, warszawska hala EXPO XXI ma zamienić się w przestrzeń nieustannej modlitwy i słuchania Słowa Bożego. Pasterskiego błogosławieństwa udzielił wszystkim uczestnikom i organizatorom kard. Kazimierz Nycz. 

W programie Konferencji organizatorzy przewidują Uwielbienie 24/7, które rozpocznie się w sobotę rano i będzie trwało nieprzerwanie aż do końca wydarzenia. Niedzielną Liturgię Eucharystyczną będą celebrować biskupi Michał Janocha oraz Andrzej Siemieniewski, a poprzedzi ją Sobotni Wieczór Konfesjonałów wraz z całonocną Górą Modlitwą dla chętnych. 

W 2017 r. gośćmi wydarzenia będą m.in. bp Andrzej Siemieniewski, dr Johannes Hartl, dr Richard Harvey, Maciej Wolski, Marcin Widera, o. Romana Groszewski SJ, Jeff Eggers, Krzysztof Demczuk, Karol Sobczyk oraz Marcin Zieliński. 

O tym wydarzeniu rozmawiam z Maciejem Wolskim, współzałożycielem oraz Prezesem Fundacji 24/7 od wielu lat krzewiącej ideę modlitwy i uwielbienia 24/7 w Polsce, poza tym już od ośmiu lat wraz z zespołem przyjaciół zaangażowany w tworzenie Domu Modlitwy Warszawa24. 

 

Pewnie niektórzy już rozpoznają ten skrót „24/7” i „Góra Modlitwy”, ale proszę wyjaśnić, co one oznaczają? I dlaczego „Serce Dawida”? 

24/7 – to nasze marzenie! Całym sercem pragniemy, by w Warszawie było miejsce, w którym Bóg będzie uwielbiany dniem i nocą, tak jak dzieje się to w niebie. Na nowo odczytaliśmy słowo modlitwy Pańskiej w tym kontekście: „święć się imię Twoje (…) tak jak w niebie tak na ziemi”. 

By zespoły uwielbienia, wyśpiewujące i grające na Jego chwałę, zmieniały się tak, by zapewnić modlitwę 24/7, a osoby szukające Boga mogły schronić się w Jego Obecności, znaleźć pocieszenie i  ukojenie w Jego Słowie – choćby w środku nocy. 

Góra Modlitwy to zapowiedź tego, że będziemy się kiedyś modlić 24/7. Obecnie modlitwa trwa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00 i od 16:00 do 22:00. Ale raz w miesiącu spotykamy się na 16 do 24 godzin (praktycznie całą sobotę), by powiedzieć: Bóg jest dla nas najważniejszy, czas oddany Jemu jest czymś absolutnie fundamentalnym i niezbędnym do życia dla każdego z nas. To czas uwielbienia, śpiewania Słowa Bożego oraz modlitwy prośby, modlitwy wstawienniczej za chorych oraz modlitwy zwanej pokojami proroczymi. Już od lat na Góry Modlitwy przyjeżdżają ludzie z całej Polski i doświadczają pokrzepienia w Bożej Obecności. 

Serce Dawida to nazwa naszej dorocznej konferencji. Dawid był tym, którego serce zachwyciło Boga. O nim Słowo Boże mówi, że miał serce według Bożego Serca. Jego historia – jego serce tak szczere przed Bogiem – jest dla nas inspiracją. Dawid doświadczył chwil triumfu i chwil własnej słabości. Nie był doceniony przez własną rodzinę, ale Bóg miał w nim upodobanie. I wreszcie – jego serce zawsze uwielbiało Boga, dlatego też zbudował Mu przybytek. 

Dlatego właśnie „Serce Dawida” stało się tytułem i tematem corocznej konferencji, która jest zwieńczeniem całego roku uwielbiania Boga w Domu Modlitwy przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie. W tym roku odnosimy wrażenie, że mamy skoncentrować się dodatkowo wokół słów „Będę Wam Ojcem”, zaczerpniętych z drugiego listu do Koryntian (6,18). 

 

Od jak dawna działają Państwo w Polsce? 

Działamy tylko w Polsce. Pierwsze inspiracje mieliśmy już na początku lat 90-tych podczas lat naszej formacji w Ruchu Światło-Życie. Samą Fundację powołaliśmy do życia w 2008 r. Na początku spotykaliśmy się właśnie wyłącznie na tych sobotnich Górach Modlitwy (od 10 lat), z czasem także na codziennej modlitwie. 

Naszą misją jest uwielbienie – tworzenie miejsc, w których ludzie będą mogli zatrzymać się w codziennym pędzie, by spotkać się z miłującym spojrzeniem Boga, by wielbić Go i uczyć się uwielbiania Go nie tylko pieśniami, ale i całym życiem. To także miejsca gorliwego wołania o przemianę naszego kraju. Oprócz tworzenia miejsca uwielbienia w Warszawie, jeździmy po całej Polsce i świecie, dzieląc się i przekazując parafiom, wspólnotom i grupom modlitewnym nasze doświadczenie pogłębionej modlitwy Słowem Bożym (śpiewana Lectio Divina). W tym roku po raz pierwszy ruszyliśmy także z intensywną, tygodniową Szkołą Dawida, wyposażającą muzyków w potrzebny im warsztat muzyczny i teologiczny służący prowadzeniu uwielbienia we wspólnotach. 

„Chcemy pokazać współczesnemu człowiekowi wartość i przemieniającą moc osobistego spotkania z żywym Bogiem”  tak napisaliście Państwo w zaproszeniu na konferencję. Czy to oznacza, że Bóg zadziałał także w Waszych sercach? 

Oj tak. Zadziałał i wciąż działa. Ze wzruszeniem wspominamy chwile własnego pierwszego nawrócenia, ale też chwile, w których zastanawialiśmy się, jak nie stracić tej gorliwej miłości do Boga, fascynacji Nim. Wtedy zrodziło się w nas pragnienie tworzenia miejsca nieustannej modlitwy. 

Każdego dnia spotkanie z Nim – mimo pracy zawodowej i opieki nad trzema wspaniałymi córkami – jest priorytetem. Wiemy, że to właśnie dzięki Jego spojrzeniu, tak pełnemu miłości i przebaczenia mamy każdego dnia siłę do tego, by kochać, by dzielić się tym, co mamy, by głosić Ewangelię tam, gdzie Bóg nas stawia każdego dnia. 

Kto może przyjść? Czy to wydarzenie ma charakter ekumeniczny? 

Spotkanie, tak jak cała nasza działalność i tożsamość, jest zakorzenione w tradycji Kościoła katolickiego, natomiast jest otwarte na inne tradycje chrześcijańskie. Jest to ekumenizm Ducha (Sobór Watykański II – Dekret o Ekumenizmie, pkt. 8), który nie jest tylko wzajemną wiedzą o sobie, ale, jak nauczał w Ut Unum Sint św. Jan Paweł II, „także wymianą darów” (UUS 28). Jest to wyraz ufności, że w Duch Święty działa w całym Kościele. 

W tym roku szczególnie elementem ekumenizmu ducha będzie Forum Dialogu, podczas którego przedstawiciele trzech nurtów chrześcijańskich (bp Andrzej Siemieniewski, mesjanistyczny rabin dr Richard Harvey oraz ewangelik Jeff Eggers) będą wspólnie odkrywać bogactwo Modlitwy Pańskiej. 

Pragnieniem Jezusa jest to, byśmy byli jedno, byśmy modlili się jednymi ustami wielbiąc Boga. Papież Franciszek w Evangelii Gaudium pisze: „Jeśli naprawdę wierzymy w nieograniczenie swobodne działanie Ducha Świętego, możemy się wiele nauczyć od siebie nawzajem! Nie chodzi tylko o posiadanie lepszej wiedzy o innych, ale raczej o to, co Duch Święty zasiał w nich, a co ma być darem również dla nas” (EG 246).  

Na naszej konferencji odnajdzie się każdy, kto szuka Boga i pragnie spotkania czy pogłębienia relacji z Nim. Będzie miał okazję przeżyć niezwykłe spotkanie z Bogiem oraz wsłuchać się w głoszone Słowo Boże. Będzie sporo treści pozwalających ugruntować się w wierze oraz wiele okazji do skorzystania z posługi modlitwą wstawienniczą. No i modlitwa, która się zacznie w sobotę rano, zakończy się wraz z końcem całej Konferencji w niedzielę wieczorem. Serdecznie zapraszamy! 

Zapisy na stronie https://24-7.org.pl/. 

 

Rozmawiała Justyna Nowicka 

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze