de Chantal

Fot. wikipedia

Krople pocieszenia – przepiękna modlitwa ułożona przez św. Joannę de Chantal

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Joanna de Chantal w marcu 1604 r. spotkała świętego Franciszka Salezego. Wtedy też zaczęła się ich wyjątkowa, duchowa przyjaźń. „Zaraziła się” od niego pełnym dobroci i prostoty stylem życia. Tak jak on była życzliwa dla wszystkich, naturalna w sposobie bycia. Cały czas starała się pamiętać o Bożej obecności i o tym, by czynić wszystko dla Boga.

Ich przyjaźń wyraziła się także w założeniu nowego zgromadzenia – sióstr wizytek. Święty Franciszek Salezy napisał projekt nowego zgromadzenia a święta Joanna założyła pierwszy klasztor nowego zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – wizytek. Również od Maryi uczyła się zawierzania wszystkiego Bogu. Ułożyła piękną modlitwę, która jest znana jako „Krople pocieszenia”.

Krople pocieszenia – święta Joanna Franciszka de Chantal

O Przenajświętsza Panno Maryjo,
Ty byłaś najznamienitszym naczyniem, najbardziej godnym na świecie,
a równocześnie bardziej niż ktokolwiek przepełnionym naczyniem goryczy i trwogi,
które Twój ukochany Syn przyjął na ziemi.

Czego przez to chcesz nas nauczyć,
jeśli nie przyjmowania zmartwień i dzielenia się nimi z Bogiem Oblubieńcem?
O przeczysta Matko, wzywasz słowami:
„Przyjdźcie do Mnie, nie wasze serca będą pustymi naczyniami,
aby Syn mój wlał w nie rosę, której krople pokrywają Jego głowę, a przemienią się w krople pocieszenia”.

Najświętsza Matko,
wyproś mi zatem od tej pory łaskę doświadczenia wszystkich małych upokorzeń, cierpień i odrzucenia,
jako kropelek spadających ze świętej głowy Jezusa. Amen.

Zobacz także
Wasze komentarze