Fot. Wikipedia

fot. domena publiczna

Przepiękne Godzinki o Matce Bożej Bolesnej [AUDIO]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Święto Matki Bożej Bolesnej, które obchodzimy 15 września dawniej nazywano świętem Siedmiu Boleści Maryi. Święto to jest związane z uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego. Czcimy wtedy Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników przypominając Jej cierpienia.  

1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

Istnieją też przepiękne Godzinki o Matce Bożej Bolesnej. Posłuchajcie:


Zobacz także
Wasze komentarze