Toruñ, 01.07.2017. Rekonstrukcja historyczna budowy Zamku Dybów, który powsta³ w XV wieku na polecenie króla Jagie³³y, odby³a siê 1 bm. na Zamku Dybowskim w Toruniu, z udzia³em goœci z Litwy, którzy przebywaj¹ w Polsce w ramach Narodowej Ekspedycji. (mr) PAP/Tytus ¯mijewski

Rekonstrukcja historyczna budowy Zamku Dybów [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Rekonstrukcja historyczna budowy Zamku Dybów, który powstał w XV wieku na polecenie króla Jagiełły, odbyła się 1 bm. na Zamku Dybowskim w Toruniu, z udziałem gości z Litwy, którzy przebywają w Polsce w ramach Narodowej Ekspedycji. (mr) PAP/Tytus Żmijewski

Oceń ten artykuł

Wasze komentarze