fot. Pixabay

Te modlitwy cię nie zawiodą!

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Modlitwa to czas poświęcony na budowanie relacji z Bogiem, przedstawienie Mu swoich próśb, pragnień oraz czas na przeproszenie za niedoskonałości w naszym życiu. Proponujemy dwie modlitwy, które szczególnie pomagają oddać Bogu nasze sprawy.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ta modlitwa to forma przebłagania Boga za nasze grzechy. Sposób odmawiania:

Na początku:

Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario…
Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę
i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze
i świata całego.

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas
i świata całego.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Jezu, Ty się tym zajmij

Ta modlitwa to niezawodna forma całkowitego zawierzenia Jezusowi wszystkich naszych spraw, szczególnie tych, które nas przerastają.

Kiedy do ojca Pio przychodziły tłumy, mówił: – Idźcie lepiej do ks. Dolindo! Mistyk z Neapolu zostawił modlitwę, którą polecił mu zapisać sam Jezus.

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami w duszy: „Jezu, Ty się tym zajmij!”. Czyń tak za każdym razem! Czyńcie tak wszyscy, a ujrzycie wielkie, nieustające i ciche cuda! Daję wam słowo, na moją miłość – powiedział Jezus ojcu Dolindo Ruotolo w latach czterdziestych XX w.

„Jezu, Ty się tym zajmij” to idealna modlitwa w stresie i niepowodzeniach. Jej skuteczność potwierdza wiele świadectw, ale warto przekonać się samemu, jak wielki pokój w sercu potrafi dać i przyczynić się do poukładania nawet tych najtrudniejszych spraw.

Zobacz także
Wasze komentarze