Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia – modlitwa wieczorna

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dziękujmy Bogu przede wszystkim za Jego przeogromne miłosierdzie, bo z Jego miłosierdzia wszystko otrzymujemy. 

O Panie, Miłości moja, dziękuję Ci za dzień dzisiejszy,
żeś mi pozwolił czerpać ze zdroju niezgłębionego miłosierdzia swego skarby łask.

O Jezu, nie tylko w dniu dzisiejszym,
ale w każdym momencie czerpię z niezgłębionego miłosierdzia Twego wszystko,
czegokolwiek dusza i ciało zapragnąć może.

O Jezu, Boże wiekuisty,
dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje.

Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże.
Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie;
dusza moja – to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego.
Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.

Zobacz także
Wasze komentarze