Rząd przyjął projekt podwyższenia najniższej emerytury do 1000 zł

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Projekt przyjęty przez rząd  przewiduje podwyższenie najniższej emerytury i renty do 1000 zł miesięcznie  od 1 marca 2017 r. Obecnie wynosi ona 882 zł 56 gr.

Wspomnianego dnia nastąpi waloryzacja wszystkim emerytur i rent. Zostaną one podniesione o 0,73%. Mowa o tych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i tzw. świadczenia „mundurowe”. Mają być w ten sposób wsparciem dla najuboższych emerytów i rencistów, a tym samym zachowana zostanie realna wartość wszystkich emerytur i rent.

Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, skorzysta na tym około 2,1 mln świadczeniobiorców FUS i prawie wszyscy, bo aż 1,1 mln świadczeniobiorców KRUS. Zapowiedziane zmiany spowodują, że najniższa emerytura w 2017 r. oznaczać będzie 50% minimalnego wynagrodzenia.

Jak wynika z kalkulacji resortu, świadczenia emerytalne wzrosną o 117,44 zł, renty socjalne o 98,65 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 73,25 zł. CIR przypomina, że gdyby zachować obecnie obowiązujące zasady waloryzacji, wzrost byłby niższy.

Nowelizacja trafi wkrótce od prac parlamentarnych.

Rząd przyjął projekt podwyższenia najniższej emerytury do 1000 zł
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze