Rząd przyjął projekt podwyższenia najniższej emerytury do 1000 zł

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Projekt przyjęty przez rząd  przewiduje podwyższenie najniższej emerytury i renty do 1000 zł miesięcznie  od 1 marca 2017 r. Obecnie wynosi ona 882 zł 56 gr.

Wspomnianego dnia nastąpi waloryzacja wszystkim emerytur i rent. Zostaną one podniesione o 0,73%. Mowa o tych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i tzw. świadczenia „mundurowe”. Mają być w ten sposób wsparciem dla najuboższych emerytów i rencistów, a tym samym zachowana zostanie realna wartość wszystkich emerytur i rent.

Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, skorzysta na tym około 2,1 mln świadczeniobiorców FUS i prawie wszyscy, bo aż 1,1 mln świadczeniobiorców KRUS. Zapowiedziane zmiany spowodują, że najniższa emerytura w 2017 r. oznaczać będzie 50% minimalnego wynagrodzenia.

Jak wynika z kalkulacji resortu, świadczenia emerytalne wzrosną o 117,44 zł, renty socjalne o 98,65 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 73,25 zł. CIR przypomina, że gdyby zachować obecnie obowiązujące zasady waloryzacji, wzrost byłby niższy.

Nowelizacja trafi wkrótce od prac parlamentarnych.

Zobacz także
Wasze komentarze