Jerozolima, Izrael, 22.11.2016. Premier Beata Szyd³o (L) oraz premier Izraela Benjamin Netanjahu (P) podczas konferencji prasowej w trakcie polsko-izraelskich konsultacji miêdzyrz¹dowych w Jerozolimie, 22 bm. Jednym z tematów rozmów bêdzie wspó³praca gospodarcza w ramach realizowanego przez polski rz¹d programu „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Ma byæ te¿ podpisane polsko-izraelskie porozumienie o zabezpieczeniu spo³ecznym. (cat) PAP/Radek Pietruszka

Rządy Polski i Izraela deklarują współpracę w zakresie technologii i obronności

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Rządy Izraela i Polski potwierdziły we wspólnym oświadczeniu determinację w walce z nietolerancją i rasizmem, w tym z antysemityzmem oraz z fałszywymi stereotypami o obu krajach. Zadeklarowały też współpracę m.in. w zakresie technologii, obronności, bezpieczeństwa, rolnictwa, ochrony zdrowia.

Okazją do wydania oświadczenia były polsko-izraelskie konsultacje międzyrządowe, które odbyły się we wtorek w Jerozolimie.

„Oba rządy stanowczo sprzeciwiają się jakimkolwiek formom dyskryminacji z powodów rasowych i antysemityzmowi, jak również wszelkim próbom zniekształcania historii narodów żydowskiego i polskiego poprzez zaprzeczanie lub umniejszanie ofiary Żydów w czasie Holokaustu, albo używanie błędnych terminów jak +polskie obozy śmierci+” – podkreślono w oświadczeniu.

Oba rządy pochwalają „upamiętnienie ofiar Holokaustu jak również kultywowanie pamięci o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. W tym kontekście podano przykład Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. rodziny Ulmów w Markowej.

Oba rządy „dzielą historię i wspólne wartości, które są podwaliną jedynych w swoim rodzaju więzi między dwoma narodami, opartych na setkach lat wspólnej historii”. „Oba rządy są zdecydowane wzmocnić ich strategiczne partnerstwo oparte na długotrwałej przyjaźni, wspólnych wartościach i wzajemnym zaufaniu” – podkreślono.

Polska i Izrael zobowiązały się do dalszego wzmacniania dwustronnych stosunków i z zadowoleniem odnotowały rosnącą intensywność kontaktów na różnym szczeblu. Nacisk położono na rozwijanie współpracy gospodarczej, w dziedzinie nauki i technologii, cyfrowej, obronności, bezpieczeństwa, rolnictwa, ochrony zdrowia oraz współpracy kulturalnej.

„Oba rządy podkreślają swoje zainteresowanie utrzymaniem konsultacji międzyrządowych w celu wspierania współpracy oraz wyznaczenia nowych celów we wszystkich kluczowych obszarach” – czytamy w dokumencie.

Zadeklarowano, że rządy wzmocnią programy zachęcające do wymiany młodzieży pomiędzy Polską a Izraelem, które są niezbędne do wzmocnienia więzi między oboma narodami. Rządy wyraziły też zadowolenie ze spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej prowadzonych dotychczas w ramach Programu „Bliżej Siebie”.

„Oba rządy sprzyjają pogłębianiu udziału Izraela w działaniach UE w dziedzinie edukacji, a w szczególności w programach szkolnictwa wyższego” – czytamy.

Według oświadczenia, resorty obrony Polski i Izraela będą wzmacniać istniejące więzi między oboma krajami w dziedzinie obrony oraz „kontynuować dialog i współpracę w obliczu wspólnych zagrożeń i obaw, regionalnych i globalnych, w celu promowania bezpieczeństwa w sposób, który będzie służył wzajemnym długofalowym interesom Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael”.

Zadeklarowano też, że oba rządy są gotowe do kontynuowania wysiłków na rzecz usunięcia istniejących barier administracyjnych i technicznych w handlu z poszanowaniem umów międzynarodowych.

Podkreślono, że rządy dostrzegają znaczenie współpracy i wymiany informacji w dziedzinie zaawansowanych technologii energetycznych, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwiają zmniejszenie energochłonności obu gospodarek.

Oba rządy zadeklarowały, że będą dążyć do zacieśnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i zwalczania cyber-przestępczości.

Premier Beata Szydło przebywała we wtorek w Jerozolimie, gdzie brała udział w polsko-izraelskich konsultacjach międzyrządowych poświęconych m.in. współpracy gospodarczej obu krajów. Polska premier rozmawiała ze swoim izraelskim odpowiednikiem Benjaminem Netanjahu. Równolegle odbyły się konsultacje resortowe, w których wzięli udział m.in. szef MSZ Witold Waszczykowski, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska oraz przedstawiciele innych resortów.

foto. PAP/Radek Pietruszka

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze