Rzym: 29 kwietnia wybór Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

29 kwietnia dokonany zostanie wybór Wielkiego Mistrza lub tymczasowego zwierzchnika Zakonu Maltańskiego – postanowiła zgromadzona dziś w Rzymie Suwerenna Rada maltańczyków. 28 stycznia rezygnację z pełnionego urzędu złożył dotychczasowy wielki mistrz, Fra’ Matthew Festing.

Wyboru dokona około 60 przedstawicieli Zakonu z całego świata w sali kapitulnej eksterytorialnej Villa Magistrale – będącej główną siedzibą Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty – jak brzmi oficjalna nazwa maltańczyków. Do wyboru Wielkiego Mistrza wymagana jest większość głosów plus jeden.

Wśród uprawnionych do głosowania są tymczasowy zwierzchnik, Ludwig Hoffmann von Rumerstein, członkowie Suwerennej Rady, prałat (kard. Raymond Leo Burke), przeorzy, baliwowie profesi, dwóch kawalerów profesów delegowanych przez każdy z przeoratów, pięciu regentów subprzeoratów, oraz piętnastu przedstawicieli związków narodowych. 9 lutego tymczasowy zwierzchnik Zakonu Maltańskiego Fra ‚Ludwig Hoffmann von Rumerstein spotkał się z papieskim delegatem, abp. Giovannim Angelo Becciu. Przy tej okazji podkreślił wierność Zakonu Maltańskiego Ojcu Świętemu.

Zobacz także
Wasze komentarze