PAP/Jacek Turczyk

Sejm: apel do Kościołów i związków wyznaniowych o działania na rzecz trzeźwości Polaków

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wezwanie do „zwiększenia troski o trzeźwość Narodu” zawiera projekt uchwały skierowanej do Kościołów, związków wyznaniowych, rządu i samorządów przez grupę parlamentarzystów, a przyjęty w ub. tygodniu przez sejmową komisję kultury i środków przekazu.

W czasie sejmowej debaty podkreślano, że okazji do przyjęcia takiej uchwały będzie w tym roku wiele. Jedną z nich jest 30. rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, wielkiego orędownika zaangażowania Kościoła na rzecz promowania wśród Polaków życia w abstynencji od alkoholu. 26 lutego rozpoczął się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Z kolei w czerwcu i wrześniu br. nastąpią dwie – duchowa w postaci pielgrzymki na Jasną Górę i naukowa na UKSW w Warszawie – odsłony Narodowego Kongresu Trzeźwości.

Niezależnie od tych inicjatyw, grupa parlamentarzystów postanowiła prosić izbę wyższą o przyjęcie uchwały „w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu”. Podkreśla się w niej, że spożycie alkoholu przez Polaków stale wzrasta, a badania naukowe potwierdzają, że nadużywanie trunków powoduje ogromne straty ekonomiczne w budżecie państwa, wielokrotnie przewyższając zyski.

Z kolei ofiarami nadużywania alkoholu są nie tylko osoby już chore, ale także całe rodziny, w których cierpią zwłaszcza najmłodsi. „Regułą jest, że alkoholizm jednego z członków rodziny staje się epicentrum całego rodzinnego życia” – przypominają autorzy uchwały. Co więcej, systematycznie rośnie spożycie wśród młodych kobiet, również przyszłych matek.

„W historii Polski troska o trzeźwość była związana z dążeniem do wolności, do odrodzenia Narodu, a także z obroną godności Polaków. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do zwiększenia troski o trzeźwość Narodu i apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, samorządów, Kościołów, związków wyznaniowych i organizacji pozarządowych o podjęcie w roku 2017 systematycznych działań na rzecz troski o trzeźwość Narodu”

– brzmi fragment uchwały.

Sprawozdaniem z debaty na temat projektu uchwały Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu – 8-10 marca.

Sejm: apel do Kościołów i związków wyznaniowych o działania na rzecz trzeźwości Polaków
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze