Kilka słów o 9 zastępach anielskich

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Anioły są częścią naszego życia codziennego duchowego. Towarzyszą każdemu człowiekowi, grupom i całym społeczeństwom. Mają różne role i miejsca w anielskiej hierarchii.

To nie tylko uskrzydlone byty ubrane na biało. Opiekują się nami, jak wojownicy walczą mieczami w Królestwie Niebieskim przeciwko Złemu i zajmują się mnóstwem innych, ziemskich i niebieskich spraw. Mamy dla was małą ściągę na temat tego, jak wygląda ich wewnętrzna hierarchia.

Hierarchię tę rozwinął w swoim przepowiadaniu św. Dionizy, bezpośredni uczeń św. Pawła. Nie jest ona dogmatem wiary, ale pomaga zrozumieć związek aniołów z Bogiem i z nami. Liczy ona dziewięć chórów anielskich.

Serafini

To ci, którzy pałają miłością Bożą. Ze względu na swoją świętość są najbliżej tronu Boga. Są na Jego wyłączne usługi i po wieczne czasy zanurzone są w miłości Boga.

Cherubini

To anioły, które posługują jako miecze Boga. W prawej ręce trzymają ognisty miecz, a ubrane są w czyste, błyszczące światło. Strzegą chwały Boga. Ponadto otaczają tron papieża i pilnują wejścia do raju.

Trony

Zanoszą do Trójcy wszystkie Świętej modlitwy i poświęcenia, które wznoszone są do nieba we wszystkich krajach, diecezjach i zakonach, uświęcając je własną modlitwą. Asystują biskupom, narodom i wspólnotom zakonnym.

Panowania

Towarzyszą tym wszystkim, którzy wysilają się, by szerzyć Królestwo Niebieskie. Polecane są im osoby, które wykładają na wyższych uczelniach, mówią do ludzi, misjonarze i przełożeni zakonni.

Zwierzchności

Są aniołami świątyń i parafii. Przed Najświętszym Sakramentem nieustannie śpiewają „Święty”, modląc się w ten sposób za wspólnotę parafialną. Adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie, szczególnie tam, gdzie jest On porzucony. Wstawiają się za parafiami, które popadły w letniość i bylejakość. Jeśli zdarza się, że ktoś przyjmuje komunię świętą, nie będąc w stanie łaski uświęcającej, kłaniają się głęboko przed Bogiem, prosząc za tę osobę i o poprawę jej postawy.

Władze

Służą kapłanom i dbają o ich pragnienie wzrastania w doskonałości. Dlatego jeśli ich gorliwość słabnie, anioły te rozniecają ją na nowo. Gdy Kościół przechodzi ciężkie próby, kapłani mogą je prosić o inspirację i kierowanie w ich misji. Szatan ucieka przed tym zastępem anielskim.

Cnoty

Bóg wysyła je wszystkim tym, którzy wysilają się, by być lepszymi. Uosabiają siłę. Ci, którzy pragną coraz bardziej rozwijać się duchowo, powinni wołać właśnie do nich.

Archanioły

Michał, Gabriel i Rafał to posłannicy Boga i opiekunowie. Choć wiemy z Księgi Tobiasza, że wszystkich archaniołów jest siedmioro, nie znamy imion pozostałych czworga. Są błogosławionymi duchami, które pozostają przed tronem Najwyższego w gotowości na wykonanie Jego rozkazów. To jedyne anioły, które znamy z imienia.

Święty Michał Archanioł

Jego imię oznacza „Któż jak Bóg?”. Jest księciem duchów niebieskich i dowódcą oddziałów niebieskich. Kościół daje mu najwyższe miejsce wśród archaniołów. Przedstawia się go jako żołnierza w zbroi i z mieczem bądź włócznią, którymi unicestwia szatana. Miecz czy włócznia symbolizują siłę Bożą, którą się posługuje w zwalczaniu diabła. Z kolei pancerz oznacza pokorę. Na niej zatrzymują się strzały nieprzyjaciela.

Święty Gabriel Archanioł

Jego imię znaczy tyle co „moc Boża”. Nosi ze sobą lilię. Symbolizuje ona zapieczętowany zwój, który daruje Maryi podczas Zwiastowania. Jest on znakiem cudownej czystości Niepokalanie Poczętej. Jest aniołem stróżem Matki Bożej i patronem gorliwej modlitwy. Powinni się do niego zwracać ci, którzy przechodzą przez fizyczne lub duchowe strapienia.

Święty Rafał Archanioł

Imię tego archanioła oznacza „Bóg uzdrawia” lub „lekarstwo Boże”. Przedstawia się go w szacie pielgrzyma czy też wędrowca, z laską, manierką i rybą, z której uzyskał żółć do wyleczenia ojca Tobiasza. Mówi się, że jest aniołem odpowiedzialnym za ogłoszenie za pomocą rogu daty Sądu Ostatecznego.

Aniołowie Stróżowie

Św. Bazyli Wielki mówił: „każdy wierny ma u swego boku anioła jako obrońcę i przewodnika, by doprowadzić go do życia”. Św. Jan XXIII, „dobry papież”, stwierdził pewnego razu: „Zawsze, gdy muszę stawić czoła jakiemuś trudnemu spotkaniu, mówię mojego aniołowi stróżowi: Ty idź pierwszy, porozum się z aniołem stróżem mojego rozmówcy i przygotuj teren. To niezwykła metoda, nawet w przypadku najmniej pewnych spotkań, albo tych, których się obawiamy”. Anioł stróż nie jest jakąś fantazyjną doktryną. To prawdziwy towarzysz, którego Bóg postawił na ścieżkach naszego życia. Jest najlepszym przyjacielem człowieka. „Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień” (Ps 91, 11-12). Ich święto przypada 2 października.

Mogłoby się wydawać, że te duchowe byty są nieobecne i nie interweniują. Jak jednak widać, wspomagają one człowieka i Kościół na Ziemi oraz dzielnie walczą przy tronie Boga. Nie zapominajmy, że tak jak święci są dla nas instancjami, do których możemy się zgłaszać z każdą sprawą.

Autor: Sebastian Campos

Tłumaczenie: Magdalena Zarate Rios

La verdad católica sobre los ángeles (y no lo que nos ha hecho creer la New Age)

Kilka słów o 9 zastępach anielskich
6 (100%) 8 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze