Poznañ, 23.06.2018. Procesja z obrazem Matki Bo¿ej w Cudy Wielmo¿nej do archikatedry œw. Piotra i Paw³a w Poznaniu, 23 bm. w ramach obchodów 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu. (mr) PAP/Jakub Kaczmarczyk

Sobota, 23 czerwca w obiektywie

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Wasze komentarze