Fot. Archiwum

Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego

5 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego na Świętym Krzyżu.

19 lipca, w setną rocznicę powołania Policji Państwowej, w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, odbyła się uroczystość Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego.

W uroczystościach udział wzięli Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz stanu MSZ Pan Piotr Wawrzyk, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, senator Krzysztof Słoń, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski. W szczególny sposób przywitany został gospodarz miejsca, Ojciec dr Marian Puchała – Superior Klasztoru na Świętym Krzyżu.

W obchodach święta Policji nie mogło zabraknąć przedstawicieli zaprzyjaźnionych Sił Zbrojnych i służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, urzędów, instytucji, duchowieństwa, a także mediów. Szczególne miejsce w czasie uroczystości zajęła kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach insp. Pawłem Dzierżakiem na czele, będącym gospodarzem dzisiejszych obchodów. W wydarzeniu wzięli udział także: Dyrektor Biura Kryminalnego KGP nadkom. Piotr Janik, Dyrektor Biura Kontroli KGP insp. Dariusz Szuba oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk, który związany był swoją służbą z garnizonem świętokrzyskim. Na uroczystości przybyli także byli komendanci garnizonu świętokrzyskiego będący już na emeryturze.

Święto rozpoczęła Msza św. w sanktuarium na Świętym Krzyżu, której przewodniczył ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z Nim, Eucharystię sprawowali policyjni kapelani oraz ojciec superior dr Marian Puchała OMI. W obecności relikwii Drzewa Krzyża Świętego, podczas Eucharystii modlono się w intencji policjantów, prosząc o łaskę bezpiecznej służby oraz w intencji ich rodzin. Liturgię uświetniła kompania honorowa Policji wraz z resortową orkiestrą oraz chór z parafii garnizonowej w Kielcach. Bp Krzysztof Nitkiewicz przypomniał w kazaniu doniosłą rolę klasztoru na Świętym Krzyżu w historii polskiej państwowości i rozwoju kultury, a także lata kiedy po wypędzeniu Benedyktynów był on miejscem ludzkich dramatów i zagłady: „To nasza świętokrzyska Golgota, stanowiąca jedno z Golgotą Jerozolimską oraz z innymi Golgotami jakich wiele było i jest w dziejach świata. Dlatego obchodząc złoty jubileusz Polskiej Policji chcemy właśnie tutaj powierzać Bogu policjantów, którzy złożyli w ofierze swoje życie. Złożyli je za Ojczyznę i za każdego z nas. Przecież „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13). Obok tych, którzy stracili życie na służbie, podczas wypełniania obowiązków, wspominamy policjantów zabitych w dniach niemieckiej i sowieckiej okupacji. Poległych z bronią w ręku, zakatowanych w więzieniach i łagrach, tych z Listy Katyńskiej i Białoruskiej, utopionych w Morzu Białym. Spoczywają daleko stąd, nie wiemy nawet dokładnie gdzie. Ale my o nich dzisiaj pamiętamy i jesteśmy z nimi złączeni w Chrystusie, gdyż „dusze sprawiedliwych są w ręku Boga” (Mdr 3,1) – mówił kaznodzieja.

Fot. Archiwum

– Obraz Policji, jaki my cywile nosimy w sobie, został ukształtowany przez osobiste doświadczenia. Nasz sposób patrzenia charakteryzuje się dużą rozbieżnością i nie zawsze jest sprawiedliwy. Cóż, więcej nie wiemy, niż wiemy. Jedno jest za to pewne, że bez waszego poświęcenia Polska nie byłaby tak mocna i bezpieczna jak dzisiaj. Dziękujemy! – podkreślał bp Nitkiewicz.

– „Militia est vita hominis super terram” – „Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka?” (Hi 7,1). Wytrwałość w dobrym, co łączy się z odrzucaniem zła, uważana jest za szczególny rodzaj męczeństwa. Miłość do Boga i ludzi, wyraża się nie tylko w niezwykłych czynach, które rozbrzmiewają na ustach milionów, ale może jeszcze mocniej w pokornej służbie i w konsekwentnym składaniu ofiary z samego siebie. Tym bardziej jeśli w tej ofierze uczestniczą najbliżsi. Roberto Saviano mówi w swojej przejmującej książce „Gomorra”, że podczas wojny ze złem nawet miłość, więzi i relacje międzyludzkie mogą stać się elementem słabości. Ja życzę wam drodzy Policjanci, żeby było dokładnie odwrotnie. Niech wasze rodziny będą piękne i mocne. Niech poszerza się grono prawdziwych przyjaciół, a zaufanie społeczne, i tak już wysokie, nieustannie wzrasta – mówił biskup.

Każdy ma oczywiście w stosunku do Policji własne oczekiwania. Zawsze będzie istniało napięcie pomiędzy dążeniami do szeroko rozumianej tolerancji, czy nieograniczonej wolności jednostki, a koniecznością zagwarantowania stabilności systemu i ochroną dobra wspólnego. O tych problemach mówi dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus nie zniósł prawa, ale wypełnił je miłością. Tak samo, jak nie ograniczał się do samego tylko potępienia zła, ale stawiał na pierwszym miejscu nawrócenie sprawcy. Prawda i miłość są ze sobą nierozerwalnie zespojone. „Miłość bez prawdy byłaby ślepa; prawda bez miłości byłaby jak cymbał brzmiący” – mówił przed swoim wyborem na Stolicę Piotrową kardynał Joseph Ratzinger. O tym wszystkim świadczy krzyż Chrystusa, którego relikwie czczone są w tym sanktuarium. Krzyż daje gwarancję, że ofiara naszego życia nie pozostaje daremna lecz jest włączona w najświętszą ofiarę Chrystusa i prowadzi do zmartwychwstania – podsumował ordynariusz sandomierski.

Fot. Archiwum

Przed udzieleniem błogosławieństwa, za zakończenie Eucharystii, Komendant Wojewódzki insp. Paweł Dzierżak, podziękował ks. biskupowi za wspólną modlitwę i codzienną duchową opiekę kapelanów nad policjantami.

Dalsza część policyjnego święta przeniosła się na błonia przy świętokrzyskim sanktuarium.

Na początku drugiej części wydarzenia, dowódca uroczystości podkom. Rafał Wydrzyński, złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów oraz przywitał zebranych policjantów.

Gospodarz dzisiejszego święta, insp. Paweł Dzierżak przywitał zebranych gości. W swoim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nawiązywał do Klasztoru na Świętym Krzyżu jako szczególnego miejsca obchodów setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. Przywołana została również niezwykła postać płk. Jana Piwnika „Ponurego” oraz wkład Policji w walce o niepodległość. Z nadzieją na przyszłość szef świętokrzyskich stróżów prawa składał najlepsze życzenia i gratulacje.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie przyznanych przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, odznaczeń za długoletnią służbę. Złotym medalem zostało odznaczonych 4 policjantów i 2 pracowników Policji, srebrnym 25 policjantów, zaś brązowym 7 policjantów i 1 pracownik cywilny. Policjantom w tej podniosłej chwili towarzyszyły rodziny i bliscy. Ponad to uhonorowano 6 stróżów prawa Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Podczas uroczystości głos zabrała również Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek. W czasie swojego przemówienia odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek, która kierowała słowa uznania za wkład i codzienny trud przyczyniający się do dużego poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Pani Wojewoda we własnym imieniu przekazała policjantom najlepsze życzenia oraz zaakcentowała znaczenie miejsca dzisiejszych obchodów.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk po przywitaniu wszystkich wyraził zadowolenie z faktu, że w takim miejscu może spotkać się z policjantami, zaakcentował także szczególną, setną rocznicę powołania Policji Państwowej. Pierwszy Policjant RP zwrócił uwagę na ogrom pracy wykonywanej przez stróżów prawa każdego dnia, zaznaczył także efekty tych działań w postaci niezwykle dużego poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa i dobrze przez nich ocenianej naszej pracy. Komendant Główny Policji gratulował wszystkim wyróżnionym i życzył dalszych sukcesów.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Andrzej Bętkowski, miał okazję pogratulować wszystkim wyróżnionym dziś policjantom oraz złożyć im najlepsze życzenia.

Zobacz także
Wasze komentarze